Kjernen i IBG

IBG er en digital løsning for livsstyring for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Løsningen består av en rekke moduler og funksjoner for kommunikasjon og planlegging i hverdagen. De mange funksjonene i IBG sikrer borgere, pårørende og ansatte oversikt over informasjon samt struktur for både felles og personlige aktiviteter.

Målgrupper

IBG styrker fellesskapet på botilbudet og beboernes individuelle autonomi

IBG støtter aktivt utviklingen hos mennesker med kognitive og fysiske funksjonsnedsettelser i deres kommunikasjon og samspill med andre borgere, fagpersoner og pårørende.

IBG gjør hverdagens informasjon lett tilgjengelig og lett forståelig. Med IBG kan borgerne se seg selv som en del av et fellesskap, for eksempel gjennom sin egen borgerprofil, fellesbilder i galleriet eller påmeldinger til aktiviteter.

Den lette tilgjengeligheten til informasjon gir borgerne en opplevelse av autonomi, i og med de selv kan tilgå IBGs interaktive berøringsskjermer og app uten å være avhengige av personalet. IBGs formål er å styrke borgerens digitale kompetenser og gi dem mot til å benytte andre kommunikasjonsteknologier.

IBG styrker forutsigbarhet, struktur og nettverk for borgere i eget hjem

IBG er utviklet for borgere som mottar støtte i sitt eget hjem. Med IBG kan borgerne være en del av ett eller flere fellesskap, få oversikt og struktur i hverdagen, og holde seg oppdatert på mulighetene som tilbys fra for eksempel en klubb, et aktivitetssenter eller et jobbsenter.

IBG-appen er et nyttig verktøy når borgere i eget hjem skal utvikle ferdighetene sine for å bo mer selvstendig, bygge nettverk og delta i aktiviteter. Dermed støtter IBG fagpersonellets innsats med botrening og bostøtte til den enkelte borger.

Gjennom IBG-appen kan borgerne enten følge med sammen eller individuelt på nyheter fra bostedet og aktivitetssenteret, se hvilket fagpersonale som er på jobb de ulike dagene, og melde seg på aktiviteter i fellesskapene de er en del av. Med IBG Grupper har borgerne også muligheten til å være en del av sosiale nettverk på tvers og få påminnelser før en aktivitet eller hvis det har skjedd noe nytt i en gruppe. Dette skaper forutsigbarhet, trygghet og struktur for den enkelte.

IBGs mange innganger øker tilgjengeligheten for brukerne og gjør IBG til en unik kommunikasjonsplattform for dags- og aktivitetssentre.

IBG informerer om dagsprogrammet og kommende aktiviteter, og på denne måten skaper det samhold på tvers av verksteder, aktivitetsgrupper og klubber på dags- og aktivitetstilbud. Dette imøtekommer et stort behov hos brukerne for smidig og fleksibel kommunikasjon.

Med IBG får mange mennesker den samme informasjonen samtidig. Enten det er en aktivitet i naturgruppen, en ny medarbeider i kreativt verksted, eller hva som er på menyen i kafeen, sikrer IBG at både brukere og ansatte er informert når de møter på jobb om morgenen.

Skulle man glemme noe i løpet av dagen, er informasjonen alltid tilgjengelig, slik at man kan holde seg oppdatert. Med IBG-appen og IBG-grupper er det også mulig å kommunisere med de enkelte brukerne i små, lukkede sosiale nettverk. På denne måten kan dags- og aktivitetstilbudet nå ut til alle borgere, uansett hvor de bor eller hvilket fellesskap de er en del av på tilbudet.

IBG har mange muligheter, men det er den oversiktlige og brukervennlige interaktive berøringsskjermen som er i fokus på sykehjemmene

Kommunikasjonen mellom beboere, personale og pårørende blir knyttet sammen med IBG. For eksempel er visning av bilder og dagens meny avgjørende elementer for opplevelsen av økt livskvalitet for beboerne.

"Selv om jeg er 103 år, kan jeg fortsatt være med. Jeg er ikke avhengig av hjelp - jeg kan klare meg selv!", sier Holger Ringheim om IBG på sykehjemmet der Holger bor.

Holger Ringheims glede over å gjenvinne selvstendighet skyldes at informasjonen på den interaktive berøringsskjermen er lett tilgjengelig, oversiktlig og aktiviserende. Og skjermene bidrar også til å gi sykehjemmet en profesjonell, moderne og aktiv profil utad.

Brugertyper

IBG kan brukes av både borgere, ansatte, pårørende og på tvers av fellesskap i ditt nettverk på tvers av tilbud og kommune. De forskjellige brukerne har hver sine unike muligheter og fordeler ved å bruke IBG.

Illustration

Borger

IBG er designet for borgere med spesielle behov. De er kjernen i det brukervennlige designet, alle modulene og utviklingen av den interaktive borgerguiden.

Illustration

Medarbeider

Medarbeiderne støtter borgernes bruk av IBG. De er nøkkelen for å få det fulle utbyttet av systemet, da de administrerer plattformens innhold.

Illustration

Pårørende

Borgernes pårørende og kontaktpersoner har muligheten til å få tilgang til IBG og dermed styrke sosiale relasjoner med borgerne. Vi har en app spesielt for dette formålet.

Illustration

Fellesskapet

IBG åpner opp for en verden av trygge og givende fellesskap. Både de på deres tilbud, på tvers av nettverk i kommunen og mellom borgere, medarbeidere og pårørende.

Værktøjer

Kjernen i IBG består av en rekke verktøy for kommunikasjon og planlegging i hverdagen. Disse funksjonene sikrer brukerne oversikt over både felles og personlige aktiviteter, relevante informasjoner og muligheter.

Nyheter

Nyheter kan nås både via IBG-skjermen og i IBG-appen. I tillegg er det mulig for ansatte å dele spesifikke nyheter til pårørende i IBG Connect-appen.

Add some text to describe the link

Møter

I dette modul kan borgere og personale se planlagte møter med dagsorden i IBG-skjermen og i IBG-appen.

Add some text to describe the link

Galleri

I Galleri-modulen har dere muligheten til å vise bilder og videoer, for eksempel fra felles aktiviteter, utflukter og reiser.

Add some text to describe the link

Aktiviteter

Borgerne kan melde seg på aktiviteter direkte på IBG-skjermen og i IBG-appen - og de kan følge med på hvem som er påmeldt aktivitetene. Det samme gjelder for ansatte.

Add some text to describe the link

Madplan

Borgerne kan forhåndstilmelde måltider og både borgere og ansatte kan til- og avmelde seg måltider direkte på IBG-skjermen eller i IBG-appen.

Add some text to describe the link

Profiler

Alle brukere - både borgere og ansatte - har en personlig profil i IBG. Her kan brukeren få tilgang til relevante informasjoner, dokumenter og bilder.

Add some text to describe the link

Tjenesteplan

Tjenesteplanen gir en rask og presis oversikt over hvem som er på jobb, og hvem som kommer senere. Det er både mulig å importere vaktplaner fra andre systemer eller bruke IBGs enkle vaktplanverktøy til planlegging.

Add some text to describe the link

Booking

I Booking-modulen kan borgere og ansatte booke deres ressurser, for eksempel kjøretøyer, vasketider, lokaler eller spesialutstyr, direkte på IBG-skjermen og i IBG-appen.

Add some text to describe the link

Grupper

Grupper er den sosiale plattformen i IBG-appen som åpner for en verden av trygge og givende fellesskap. Her kan brukerne lage oppslag, kommentere, like og - viktigst av alt - skape kontakter i lukkede, trygge grupper.

Add some text to describe the link

Videokall

Videokald er en sikret videotjeneste hvor borgere og ansatte kan foreta videokall til hverandre i et sikkert og lukket miljø. Dette gir enkel tilgang til brukervennlig og stabil videokommunikasjon med mulighet for å diskutere personfølsomme emner fortrolig.

Add some text to describe the link

Connect

Connect er en trygg og lukket sosial plattform som gir tilgang til kommunikasjon mellom borger og pårørende samt kommunikasjon fra ansatte til pårørende.

Add some text to describe the link

Planner for ansatte IBG

Planner er et modul for oppgave- og kalenderstyring i IBG-appen. Med Planner kan ansatte og borgere opprette og tildele personlige oppgaver og avtaler til en kalender.

Add some text to describe the link

Planner for borgere

Mange borgere kan ha vanskeligheter med å overskue sin dag og trenger hjelp til å strukturere daglige rutiner og gjøremål. Planner er et modul i IBG som gir borgere en rask oversikt over både individuelle og felles oppgaver.

Add some text to describe the link

Kundecaser

Med IBG Grupper tar beboerne fellesskapet med hjem

Med IBG Grupper tar beboerne fellesskapet med hjem

I Silkeborg kommune har Bostøtteteam Nordøst et gruppertilbud for de kreative interesserte. I november i fjor introduserte de IBG Grupper for beboerne.

Læs hele historien
Læs Med IBG Grupper tar beboerne fellesskapet med hjem
Planner gir oss det detaljerte overblikket

Planner gir oss det detaljerte overblikket

I løpet av de siste seks månedene har Planner blitt uunnværlig for de ansatte på Ahornparken.

Læs hele historien
Læs Planner gir oss det detaljerte overblikket
Sterkere fellesskap og økt selvbestemmelse blant beboerne

Sterkere fellesskap og økt selvbestemmelse blant beboerne

IBG støtter det gode fellesskapet og beboernes selvbestemmelse på Boligene i Skanderborg.

Læs hele historien
Læs Sterkere fellesskap og økt selvbestemmelse blant beboerne
Ledende innen velferdsteknologi

Ledende innen velferdsteknologi

IBG er en del av det velferdsteknologiske fyrtårnet i Greve.

Læs hele historien
Læs Ledende innen velferdsteknologi
Den nye IBG app

Den nye IBG app

Dennis Nielsen bor på Vangeleddet, et bosted i Greve Kommune. Han er en av flere beta-testere som hjelper IBG med å teste nye funksjoner og muligheter, inkludert den helt nye IBG-appen.

Læs hele historien
Læs Den nye IBG app
Personlig nærvær med videosamtale

Personlig nærvær med videosamtale

Muligheten for medvirkning hjelper med å gjøre ideer til virkelighet.

Læs hele historien
Læs Personlig nærvær med videosamtale

Book demo

Er du interessert i å høre mer om deres muligheter med den interaktive borgerguiden IBG, så fyll ut dette skjemaet, og vi kontakter deg i løpet av 1-2 hverdager.

Vi besøker dere gjerne for en grundig presentasjon av IBG, hvor dere kan få teknologien i hendene. Møtet varer typisk 1-2 timer og er helt uforpliktende.

Mange tak! Din Forespørgsel er blevet modtaget.
Ups! Der gik noget galt under indsendelsen af din form.
A group of three people from IBG Social smiling.