Ledende innen velferdsteknologi

IBG er en del av det velferdsteknologiske fyrtårnet i Greve.

Ledende innen velferdsteknologi

Vangeleddet er et nybygd bosted for voksne med utviklingsforstyrrelser, for eksempel autismespektrum og Asperger syndrom. Vangeleddet har 24 boliger og sto klar til innflytting i mars 2018, hvor de første 17 beboerne flyttet inn. Huset er en it-teknologisk høyborg, hvor hver eneste fiber i veggene er koblet til et nettverk. IBG er en av løsningene som er koblet opp fra starten.

IBG er del av det velferdsteknologiske fyrtårnet i Greve

På Vangeleddet er filosofien at alle utfordringer har en velferdsteknologisk løsning, og en av de grunnleggende oppgavene er den felles kommunikasjonen og planleggingen mellom beboere og ansatte. For å løse denne oppgaven har man valgt IBG. IBG-plattformen er et viktig element i den daglige kommunikasjonen mellom ansatte, beboere og pårørende - og kommunikasjonen foregår både via IBG-appen og på de store berøringsskjermene. IBG skal gi beboerne mulighet til selv å håndtere den daglige informasjonen og dialogen om de viktigste livsområdene - felles aktiviteter, måltider, tjenesteplanen, reservasjoner osv. IBG-appen skal også bidra til at beboerne får oversikt over sine individuelle dagsplaner uansett hvor de er. IBG-grupper skal blant annet bidra til å styrke beboernes sosiale liv og trene dem i å inngå i relasjoner med andre.

Høye mål for innsatsen

På Vangeleddet er teknologiske løsninger ikke "valgfrie". Teknologien skal integreres i alle livets fasetter - fra rengjøring til kommunikasjon. "Her tenker vi på teknologien som et vesentlig supplement til den pedagogiske praksisen. Vi har ikke kjøpt papir og tusjer og har ingen flipover til møtene", sier leder Henriette Bækdahl Christensen. Men man bruker ikke teknologi for teknologiens skyld. Vangeleddets filosofi er at teknologien kan ruste beboerne til et mer selvstendig liv og frigjøre ressurser for de ansatte, og man har derfor satt seg en rekke konkrete mål for den velferdsteknologiske innsatsen - og arbeidet med IBG - som skal vise om nytten står i forhold til innsatsen. Man evaluerer blant annet om beboerne blir mer aktive, og om de får styrket sin selvstendighet, trivsel og sosiale kompetanse.

IBG er valgt fordi det er en løsning som anvendes med suksess på mer enn 120 danske bo- og dagtilbud. IBG leverer en kjerneytelse av svært høy kvalitet og med høy brukertilfredshet. Samtidig bidrar IBG med erfaring, kunnskap og et spekter av tilbud i det daglige arbeidet.

Henriette Bækdahl Christensen, Leder, Bostedet Vangeleddet

De beste løsningene

For å nå sine ambisiøse mål har Vangeleddet valgt noen av de beste velferdsteknologiske løsningene på markedet - blant annet IBG.

"Det betyr mye at IBG er en dedikert leverandør med entusiasme og ambisjoner på høyde med våre. Den gode, tette dialogen vi har, betyr at vi kan overholde våre ambisiøse tidsplaner og den høye kvaliteten i hverdagens arbeid med plattformen. Et godt samarbeid er nøkkelen til å nå våre mål om å bli ledende innen velferdsteknologi", sier Henriette Bækdahl Christensen.

Offentlig-privat samarbeid er høyt prioritert i forbindelse med offentlige IT-prosjekter, og for Vangeleddet er det avgjørende at teknologileverandørene leverer verdi når en ny løsning skal implementeres og tas i bruk. "Vi etterspør høy faglig kvalitet i dialogen med leverandørene, og IBG leverer på øverste hylle. IBG har bidratt med sine erfaringer både når det gjelder implementering, daglig drift og utvikling", sier Katja Mie Laranis.

Utdanning og utvikling

Blant annet er IBGs brede utdanningstilbud viktig for Vangeleddet, for utdanning er helt sentralt hvis man skal lykkes med å kvalifisere teknologien. "Medarbeiderne må utdannes fra dag 1 slik at de kan utnytte mulighetene i den nye teknologien optimalt", sier Katja Mie Laranis.

IBG bidrar også når det gjelder utvikling. Vangeleddet ønsker å utnytte IBG-plattformens sosiale nettverk IBG Grupper til å trene beboernes sosiale ferdigheter. Man ser et stort potensial i muligheten for at beboerne kan møtes om felles aktiviteter og interesser i IBG Grupper og ha en trygg og sikker online-dialog sammen. IBG ProReact deltar i prosjektet - blant annet med erfaringer og hjelp til etablering av grupper.

IBG Grupper er en ideell sosial treningsarena for våre beboere når de skal rustes til å klare seg selv. Her kan de prøve ut sine sosiale ferdigheter og få erfaringer med hva som skjer når de for eksempel skriver ubehagelige ting til hverandre. De kan utvikle bevissthet om sosiale situasjoner og diskutere sine erfaringer med medarbeiderne.

Katja Mie Laranis, Avdelingsleder, Bostedet Vangeleddet

Teknologi er ikke fremtiden, det er nåtiden

Bækdahl Christensen er sikker på at Vangeleddets integrasjon av ny teknologi vil bli hverdag på alle bo- og dagtilbud i løpet av få år. "Våre beboere er langt foran de ansatte med iPad, mobil og apper. Vi må komme oss over hinderne", sier hun. Hun opplever ofte at kollegene hennes er veldig dyktige på det pedagogiske feltet, men har vanskelig for å omsette sin kunnskap og erfaring til arbeidet med de velferdsteknologiske løsningene. "Faktisk er det ofte de ansatte som er barrieren for innføringen av ny teknologi. Det kan være utfordrende å lære noe nytt", sier hun.

Tilfeldigvis har Vangeleddet den store fordelen av å være et nyetablert bosted. Her er ingen rutiner og arbeidsprosesser som må endres, ingen tankegang som må "omprogrammeres"

Andre kundecaser

Med IBG Grupper tar beboerne fellesskapet med hjem

Med IBG Grupper tar beboerne fellesskapet med hjem

I Silkeborg kommune har Bostøtteteam Nordøst et gruppertilbud for de kreative interesserte. I november i fjor introduserte de IBG Grupper for beboerne.

Les hele historien
Lese Med IBG Grupper tar beboerne fellesskapet med hjem
Planner gir oss det detaljerte overblikket

Planner gir oss det detaljerte overblikket

I løpet av de siste seks månedene har Planner blitt uunnværlig for de ansatte på Ahornparken.

Les hele historien
Lese Planner gir oss det detaljerte overblikket
Sterkere fellesskap og økt selvbestemmelse blant beboerne

Sterkere fellesskap og økt selvbestemmelse blant beboerne

IBG støtter det gode fellesskapet og beboernes selvbestemmelse på Boligene i Skanderborg.

Les hele historien
Lese Sterkere fellesskap og økt selvbestemmelse blant beboerne