IBG bygger
på fællesskaber

Fællesskab er fundamentet for vores tryghed og trivsel. Men fællesskab er ikke noget, alle kan tage for givet - særligt ikke mennesker med udviklingshæmning, funktionsnedsættelse eller demens.

IBG er udviklet til at give disse adgang til fællesskabet.

Se hvordan IBG styrker fællesskabet
A mother smiling at her son who is holding a tablet device.

Målgrupper

IBG styrker fællesskabet på botilbuddet og beboernes individuelle autonomi

IBG støtter aktivt udviklingen hos mennesker med kognitive og fysiske funktionsevnenedsættelser i deres kommunikation og samspil med andre borgere, fagpersoner og pårørende.

IBG gør hverdagens information let tilgængelig og let forståelig. Med IBG kan borgerne se dem selv som en del af et fællesskab f.eks. via deres egen borgerprofil, fællesbillederne i galleriet, eller tilmeldinger til aktiviteter.

Den lette tilgængelighed til information giver borgerne en oplevelse af autonomi, i og med de selv kan tilgå IBG's interaktive touchskærme og app uden at være afhængig af personalet. IBG's formål er at styrke borgernes digitale kompetencer og give dem mod på at benytte andre kommunikationsteknologier.

IBG styrker forudsigelighed, struktur og netværk for borgere i eget hjem

IBG er udviklet til borgere, der modtager støtte i egen bolig. Med IBG kan borgerne være en del af ét eller flere fælleskaber, få overblik og struktur over hverdagen og holde sig opdateret på de muligheder, der tilbydes fra f.eks. en klub, et aktivitetscenter eller et jobcenter.

IBG-appen er et godt værktøj, når borgere i egen bolig skal udvikle deres kompetencer i at bo mere selvstændigt, opbygge netværk og være en del af aktiviteter. Derved understøtter IBG fagpersonalets indsats i at yde botræning og bostøtte til den enkelte borger.

Via IBG-appen kan borgerne enten sammen eller individuelt følge med i nyheder fra bosted og aktivitetscenter, se hvilket fagpersonale der er på arbejde de enkelte dage, og tilmelde sig aktiviteter i de fællesskaber, de er en del af. Med IBG Grupper har borgerne også mulighed for at være en del af sociale netværk på tværs og få påmindelser inden en aktivitet eller hvis der er sket noget nyt i en gruppe. Det skaber forudsigelighed, tryghed og struktur for den enkelte.

IBG's mange indgange øger tilgængeligheden for brugerne og gør IBG til en unik kommunikationsplatform for dag- og aktivitetscentre

IBG informerer om dagsprogram og kommende aktiviteter og skaber på den måde sammenhængskraft på tværs af værksteder, aktivitetsgrupper og klubber på dag- og aktivitetstilbud. Det imødekommer et stort behov hos brugerne om smidig og fleksibel kommunikation.

Med IBG får mange mennesker den samme information samtidig. Hvad enten det er en aktivitet i naturgruppen, en ny medarbejder i kreaværkstedet, eller hvad der måtte være på menuen i caféen, sikrer IBG, at både borgere og medarbejdere er informeret, når de møder ind om morgenen.

Skulle man glemme noget i løbet af dagen, er informationen altid tilgængelig, så man kan holde sig opdateret.Med IBG-appen og IBG Grupper er det også muligt at kommunikere med de enkelte brugere i små lukkede sociale netværk. På den måde kan dag- og aktivitetstilbud nå ud til alle borgere, uanset hvor de bor eller hvilket fællesskab, de er en del af på tilbuddet.

IBG har mange muligheder, men det er den overskuelige og brugervenlige interaktive touchskærm, der er i fokus på plejehjemmene

Kommunikationen mellem beboere, personale og pårørende bliver bundet sammen med IBG. F.eks. er visning af billeder og dagens menu afgørende elementer for oplevelsen af øget livskvalitet for beboerne.

“Selvom jeg er 103 år, så kan jeg stadigvæk være med. Jeg er ikke afhængig af hjælp – jeg kan selv!”, siger Holger Ringheim i indslaget til TV2 Nyhederne, som var på besøg på plejehjemmet, hvor Holger bor, og IBG er implementeret.

Holger Ringheims glæde ved genvindelsen af selvstændighed skyldes, at informationerne på den interaktive touchskærm er lettilgængelige, overskuelige og aktiverende.Og så er skærmene med til at give plejehjemmet en professionel, moderne og aktiv profil udadtil.

Personligt nærvær med videosamtaler

Virtuel bostøtte er et vigtigt redskab i en hverdag påvirket af restriktioner. Hos botilbuddet Netværket Smedegade har man valgt at benytte videokaldstjenesten IBG Videokald til at fastholde den nære personligekontakt på distancen.

Woman in yellow dress and black overcoat looking at her phone.

Book demo

Er du interesseret i at høre mere om jeres muligheder med den interaktive borgerguide IBG, så udfyld denne formular, og vi kontakter dig i løbet af 1– 2 hverdage.

Vi besøger jer gerne til en uddybende præsentation af IBG, hvor I kan få teknologien i hænderne. Mødet varer typisk 1–2 timer og er helt uforpligtende.

Mange tak! Din Forespørgsel er blevet modtaget.
Ups, noget gik galt! Prøv venligst igen
A group of three people from IBG Social smiling.