Kernen i IBG

IBG er en digital løsning til livsstyring for mennesker med nedsat funktion. Løsningen består af en lang række moduler og funktioner til kommunikation og planlægning i hverdagen. De mange funktioner i IBG sikrer borgere, pårørende og medarbejdere overblik over informationer, samt skaber struktur over både fælles og personlige aktiviteter.

Målgrupper

IBG styrker fællesskabet på botilbuddet og beboernes individuelle autonomi

IBG støtter aktivt udviklingen hos mennesker med kognitive og fysiske funktionsevnenedsættelser i deres kommunikation og samspil med andre borgere, fagpersoner og pårørende.

IBG gør hverdagens information let tilgængelig og let forståelig. Med IBG kan borgerne se dem selv som en del af et fællesskab f.eks. via deres egen borgerprofil, fællesbillederne i galleriet, eller tilmeldinger til aktiviteter.

Den lette tilgængelighed til information giver borgerne en oplevelse af autonomi, i og med de selv kan tilgå IBG's interaktive touchskærme og app uden at være afhængig af personalet. IBG's formål er at styrke borgernes digitale kompetencer og give dem mod på at benytte andre kommunikationsteknologier.

IBG styrker forudsigelighed, struktur og netværk for borgere i eget hjem

IBG er udviklet til borgere, der modtager støtte i egen bolig. Med IBG kan borgerne være en del af ét eller flere fælleskaber, få overblik og struktur over hverdagen og holde sig opdateret på de muligheder, der tilbydes fra f.eks. en klub, et aktivitetscenter eller et jobcenter.

IBG-appen er et godt værktøj, når borgere i egen bolig skal udvikle deres kompetencer i at bo mere selvstændigt, opbygge netværk og være en del af aktiviteter. Derved understøtter IBG fagpersonalets indsats i at yde botræning og bostøtte til den enkelte borger.

Via IBG-appen kan borgerne enten sammen eller individuelt følge med i nyheder fra bosted og aktivitetscenter, se hvilket fagpersonale der er på arbejde de enkelte dage, og tilmelde sig aktiviteter i de fællesskaber, de er en del af. Med IBG Grupper har borgerne også mulighed for at være en del af sociale netværk på tværs og få påmindelser inden en aktivitet eller hvis der er sket noget nyt i en gruppe. Det skaber forudsigelighed, tryghed og struktur for den enkelte.

IBG's mange indgange øger tilgængeligheden for brugerne og gør IBG til en unik kommunikationsplatform for dag- og aktivitetscentre

IBG informerer om dagsprogram og kommende aktiviteter og skaber på den måde sammenhængskraft på tværs af værksteder, aktivitetsgrupper og klubber på dag- og aktivitetstilbud. Det imødekommer et stort behov hos brugerne om smidig og fleksibel kommunikation.

Med IBG får mange mennesker den samme information samtidig. Hvad enten det er en aktivitet i naturgruppen, en ny medarbejder i kreaværkstedet, eller hvad der måtte være på menuen i caféen, sikrer IBG, at både borgere og medarbejdere er informeret, når de møder ind om morgenen.

Skulle man glemme noget i løbet af dagen, er informationen altid tilgængelig, så man kan holde sig opdateret.Med IBG-appen og IBG Grupper er det også muligt at kommunikere med de enkelte brugere i små lukkede sociale netværk. På den måde kan dag- og aktivitetstilbud nå ud til alle borgere, uanset hvor de bor eller hvilket fællesskab, de er en del af på tilbuddet.

IBG har mange muligheder, men det er den overskuelige og brugervenlige interaktive touchskærm, der er i fokus på plejehjemmene

Kommunikationen mellem beboere, personale og pårørende bliver bundet sammen med IBG. F.eks. er visning af billeder og dagens menu afgørende elementer for oplevelsen af øget livskvalitet for beboerne.

“Selvom jeg er 103 år, så kan jeg stadigvæk være med. Jeg er ikke afhængig af hjælp – jeg kan selv!”, siger Holger Ringheim i indslaget til TV2 Nyhederne, som var på besøg på plejehjemmet, hvor Holger bor, og IBG er implementeret.

Holger Ringheims glæde ved genvindelsen af selvstændighed skyldes, at informationerne på den interaktive touchskærm er lettilgængelige, overskuelige og aktiverende.Og så er skærmene med til at give plejehjemmet en professionel, moderne og aktiv profil udadtil.

Brugertyper

IBG kan bruges af både borgere, medarbejdere, pårørende og på tværs af fællesskaber i jeres netværk på tværs af tilbud og kommune. De forskellige brugere har hver deres unikke muligheder og fordele ved at bruge IBG. Læs mere herunder, om hvor de kan tilgå den interaktive borgerguide og hvordan.

Illustration

Borger

IBG er designet til borgere med særlige behov. De er omdrejningspunkt i det brugervenlige design, alle moduler og udviklingen af den interaktive borgerguide.

Illustration

Medarbejder

Medarbejderne understøtter borgernes brug af IBG. De er nøglen til, at få det fulde ud af systemet, i og med de administrerer platformens indhold.

Illustration

Pårørende

Borgernes pårørende og kontaktpersoner har mulighed for at tilgå IBG og derved styrke sociale relationer med borgerne. Vi har en app specielt til dette formål.

Illustration

Fællesskabet

IBG åbner for en verden af trygge og givende fællesskaber. Både dem på jeres tilbud, på tværs af netværk i kommunen og mellem borgere, medarbejdere og pårørende.

Værktøjer

Kernen i IBG består af en række værktøjer til kommunikation og planlægning i hverdagen. Deres funktioner sikrer brugerne et overblik over både fælles og personlige aktiviteter, relevante informationer og muligheder.

Nyheder

Nyhederne kan tilgås både via IBG-skærmen og i IBG-appen. Dertil er det muligt for medarbejdere at dele specifikke nyheder til de pårørende i IBG Connect-appen.

Add some text to describe the link

Møder

I dette modul kan borgere og personale se planlagte møder med dagsorden i IBG-skærmen og i IBG-appen.

Add some text to describe the link

Galleri

I Galleri-modulet har I mulighed for at vise billeder og videoer, eksempelvis fra fælles aktiviteter, udflugter og rejser.

Add some text to describe the link

Aktiviteter

Borgerne kan tilmelde sig til aktiviteter direkte på IBG-skærmen og i IBG-appen – og de kan følge med i, hvem der er tilmeldt aktiviteterne. Det samme gælder for medarbejdere.

Add some text to describe the link

Madplan

Borgerne kan forhåndstilmeldes måltiderne og både borgere og ansatte kan til- og afmelde sig måltider direkte på IBG-skærmen eller i IBG-appen.

Add some text to describe the link

Profiler

Alle brugere – både borgere og medarbejdere – har en personlig profil i IBG. Her kan brugeren tilgå relevante informationer, dokumenter og billeder.

Add some text to describe the link

Tjenesteplan

Tjenesteplanen giver et hurtigt og præcist overblik over, hvem der er på arbejde, og hvem der kommer senere. Det er både muligt at importere vagtplaner fra andre systemer eller anvende IBG’s enkle vagtplansværktøj til planlægning.

Add some text to describe the link

Booking

I Booking-modulet kan borgere og personale booke jeres ressourcer, f.eks. køretøjer, vasketider, lokaler eller specialudstyr, direkte på IBG-skærmen og i IBG-appen.

Add some text to describe the link

Grupper

Grupper er den sociale platform i IBG-appen, der åbner for en verden af trygge og givende fællesskaber. Her kan brugerne lave opslag, kommentere, like og – vigtigst af alt – skabe kontakter i lukkede, trygge grupper.

Add some text to describe the link

Videokald

Videokald er en sikret videotjeneste, hvor borgere og medarbejdere kan foretage videoopkald til hinanden i et sikkert og lukket miljø. Det betyder nem adgang til brugervenlig og stabil videokommunikation med mulighed for at drøfte personfølsomme emner fortroligt.

Add some text to describe the link

Connect

Connect er en tryg og lukket social platform, der både giver adgang til kommunikation mellem borger og pårørende samt kommunikation fra medarbejdere til pårørende.

Add some text to describe the link

Planner for medarbejdere

Planner er et modul til opgave- og kalenderstyring i IBG-appen. Med Planner kan medarbejdere og borgere oprette og tildele personlige opgaver og aftaler til en kalender.

Add some text to describe the link

Planner for borgere

Mange borgere kan have svært ved at overskue deres dag og behøver hjælp til at strukturere daglige rutiner og gøremål. Planner er et modul i IBG, der giver borgere et hurtigt overblik over både individuelle og fælles opgaver.

Add some text to describe the link

Book demo

Er du interesseret i at høre mere om jeres muligheder med den interaktive borgerguide IBG, så udfyld denne formular, og vi kontakter dig i løbet af 1– 2 hverdage.

Vi besøger jer gerne til en uddybende præsentation af IBG, hvor I kan få teknologien i hænderne. Mødet varer typisk 1–2 timer og er helt uforpligtende.

Mange tak! Din Forespørgsel er blevet modtaget.
Ups, noget gik galt! Prøv venligst igen
A group of three people from IBG Social smiling.

Kundehistorier

Med IBG Grupper tager borgerne fællesskabet med hjem

Med IBG Grupper tager borgerne fællesskabet med hjem

I Silkeborg Kommune har Bostøtteteam Nordøst et gruppetilbud for kreativt interesserede. I november sidste år introducerede de IBG Grupper for borgerne.

Læs hele historien
Læs Med IBG Grupper tager borgerne fællesskabet med hjem
Mere tryghed blandt pårørende med lettere adgang til information

Mere tryghed blandt pårørende med lettere adgang til information

I Gentofte Kommune er Plejecenter Holmegårdsparken ved at implementere IBG Connect for at imødekomme efterspørgslen efter information fra de pårørende.

Læs hele historien
Læs Mere tryghed blandt pårørende med lettere adgang til information
Den nye IBG app

Den nye IBG app

Dennis Nielsen bor på Vangeleddet, et bosted i Greve Kommune. Han er én blandt flere beta-testere der hjælper IBG med at teste nye funktionaliteter og muligheder, herunder den helt nye IBG App.

Læs hele historien
Læs Den nye IBG app