Privatlivspolitik & cookies

IBG ProReact fungerer som databehandler. Den myndighed/udbudsgiver, der har indgået aftale med IBG ProReact omkring anvendelse af IBG, fungerer som dataansvarlig – dette vil oftest være kommunen, i nogle tilfælde den enkelte institutionsleder.

I vores privatlivspolitik beskriver vi

 • Hvilke personoplysninger IBG kan indeholde
 • Hvordan personoplysninger opbevares og anvendes
 • Hvilke data, der præsenteres for andre

Hvilke data opbevarer vi om dig?

IBG ProReact fungerer som databehandler. Den myndighed/udbudsgiver, der har indgået aftale med IBG ProReact omkring anvendelse af IBG, fungerer som dataansvarlig – dette vil oftest være kommunen, i nogle tilfælde den enkelte institutionsleder.

 • Oplysninger der oprettes i systemet
  Din brugerprofil. Det er muligt at anonymisere dine persondata i IBG. Desuden kan oplysninger tilknyttet din brugerprofil skjules fra IBG Skærmen og IBG App’en, så de kun er tilgængelige i IBG Manager.
 • Data delt eller knyttet til din profil
  Data, som er delt til din profil, begrænser sig til billeder, dokumenter og videoer. Synligheden af denne data kan for IBG Skærm og IBG App begrænses til dit login, men vil altid kunne tilgås i IBG Manager. Data, som er knyttet til din profil, begrænser sig til tilmeldinger til bl.a. aktiviteter, bookinger, møder og måltider samt medlemskab af grupper, billeder du er tagget på, samt forslag du har skrevet til møder.
 • Oplysninger som opsamles gennem din brug
  Dette begrænser sig til registrering af, hvad du opretter eller redigerer i IBG og hvornår. Disse oplysninger videregives ikke, og indsamles udelukkede som serverlogfiler og til anonymiseret statistisk behandling med henblik på at forbedre brugeroplevelsen og videreudvikle IBG. Når du installerer og anvender IBG Basis App indhenter og sammenholder vi device tokens med brugerdata og anvender cookies/cache-lager. Disse data anvendes kun internt i applikationen til opbevaring af logindetaljer og applikationsdata. Vi anvender ikke oplysninger til sporing af brugeradfærd, ligesom vi ikke anvender andres data til dette eller deler de oplysninger, vi opsamler, med andre.

Hvordan opbevares og anvendes dine oplysninger?

 • Alle oplysninger i IBG opbevares sikkert og fortroligt. Vi kontrollerer løbende vores sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at al data bliver opbevaret, som de skal og bør.
 • IBG ProReact anvender ikke dine personlige oplysninger, og de bliver ikke givet videre til tredjepart. Personoplysningerne bruges ene og alene til at gennemføre den service, som IBG tilbyder, og som den dataansvarlige har valgt, at IBG skal anvendes til hos jer.
 • IBG ProReact ejer ikke den data, I lægger i systemet. Data er ejet af den myndighed, der har indgået kontrakt med os om anvendelse af IBG.

IBG ProReacts ansvar som databehandler

 • IBG ProReact fungerer som databehandler, og står udelukkende for opbevaring, opsamling og præsentation af den data, som der opretter i systemet.
 • Data i IBG sendes ikke videre til 3. part, ligesom der ikke laves nogen form for analyser eller automatiske afgørelser på baggrund af data.
 • IBG ProReact er ansvarlig for at de data, der oprettes i og opsamles i IBG systemet bliver opbevaret sikkerhedsmæssigt forsvarligt og ikke misbruges.
 • IBG ProReact kan ikke stilles til ansvar, hvis data eller informationer i IBG misbruges af tredjepart, som af brugere af IBG systemet har fået tildelt adgang til at se gennem IBG. Ej heller kan IBG ProReact stilles til ansvar, hvis en bruger i IBG overtræder vilkår og deler materiale i IBG-systemet, der kan opfattes som anstødeligt, overtræder etiske grænser eller den til en hver tid gældende lovgivning.
 • IBG ProReact er databehandler og handler alene efter instruks fra den dataansvarlige i forbindelse med behandlingen af personoplysninger og bærer intet ansvar i relation til brugernes opfyldelse af deres pligt overfor den dataansvarlige.
 • IBG ProReact anvender en ekstern virksomhed til at forestå den tekniske drift (hosting) af systemet. Den dataansvarlige har ved anskaffelse af IBG systemet accepteret, at vi lader data behandle af denne databehandler/tredjepart.

Hvem har adgang til dine data?

 • Medarbejderprofiler har med individuelt login adgang til IBG Manager, hvor de har læse- og skriveadgang til de oplysninger, der er lagt ind i jeres IBG system.
 • På IBG Skærme, der er tilknyttet jeres system vil de profiloplysninger, der er gjort synlige være tilgængelige (minimum fornavn (eller alias) og profilbillede). Tilmeldinger og forslag vil ligeledes være synlige her. Anvendes Tjenesteplan-modulet, vil de data, der er lagt ind i det, også være synlige på tilknyttede IBG Skærme.
 • Brugere indenfor samme system vil have adgang til de samme oplysninger som nævnt i ovenstående i deres IBG App via individuelt login.
 • Hvis I anvender IBG Connect vil Connect-profilerne have adgang til de data, der er delt med Connect-afdelingerne. Dette kan være nyheder, galleri, dokumenter, aktiviteter, måltider og tjenesteplan (dog vil tilmeldinger til aktiviteter og måltider ikke være synlige). De Connect-profiler, der er tilknyttet den enkelte borger, vil have adgang til at se borgerens navn og profilbillede og til at kommunikere direkte med borgeren (tekst, billeder og videolinks). Det vil herudover være muligt at Connect-profilerne kan se, hvilke aktiviteter den borger som de er tilknyttet tilmelder sig (dette kan dog også fravælges).
 • Såfremt indhold i jeres system er blevet delt til eksterne IBG systemer, vil det også være muligt, at dit navn/alias og profilbillede vil optræde på deres IBG skærme og deres brugeres IBG App. Det sker kun i de tilfælde hvor din profil er tilmeldt aktiviteter, møder, måltider og bookinger. Er du medlem af en gruppe vil de øvrige medlemmer kunne se dit medlemskab, samt kunne se de data, du lægger op i gruppen; opslag, kommentarer og likes.
 • Det er ikke tilladt at kopiere, videregive og/eller distribuere andres data og billeder, eller på anden måde misbruge de data, der er tilgængelige gennem IBG.

Overblik, redigering, og sletning af data

 • Du har i stor udtrækning selv adgang til data via IBG Manager, hvor du kan redigere og slette (medarbejderprofiler med login til IBG Manager). Såfremt det ønskes kan IBG ProReact udlevere en kopi af al eller dele af de data, som I og jeres brugere har gemt i jeres IBG-system.
 • En bruger eller et datasæt kan til enhver tid slettes fra systemet, hvilket fjerner brugerens adgang til systemet og tilgængeligheden til brugerens data.
 • Kun ved konkret henvendelse til os kan enhver kopi af en brugers data bliver slettet, herunder også sletning fra alle bagvedliggende databaser. Data, som er inkluderet i vores backup-procedure, vil ikke blive slettet med tilbagevirkende kraft, men vil ej heller være tilgængelig i noget live-system.

Andet

 • IBG Manager og IBG App kan opdateres og tilføjes ekstra funktioner, sådan at vi hele tiden kan forbedre produktet og videreudvikle softwaren. Såfremt der sker væsentlige ændringer i behandlingen af data, vil vi informere om dette.
 • IBG App er en del af IBG Basis som helhed. Dog gælder jeres abonnementsudbyders priser for data.

Cookies

Savner du pop up-vinduet, hvor du skal give samtykke til cookies på vores website ibg.social? Det gør vi ikke. Vi har helt bevidst undgået og udeladt tredjepartscookies for vores hjemmeside, så du kan klikke rundt på hjemmesiden uden at tænke på, at vi videregiver data om dig til tredjepart. Det gør vi ikke.

Kontaktoplysninger

For mere information kan henvendelse rettes til:IBG ProReact, Carl Jacobsens Vej 16, opg. 6, 2500 ValbyTelefon 36 15 05 20