IBG bygger
på fellesskap

Fellesskap er fundamentet for vår trygghet og trivsel. Men fellesskap er ikke noe alle kan ta for gitt, særlig ikke personer med utviklingshemning, funksjonsnedsettelse eller demens.

IBG er utviklet for å gi disse tilgang til fellesskapet.

A mother smiling at her son who is holding a tablet device.

Målgrupper

IBG styrker fellesskapet på botilbudet og beboernes individuelle autonomi

IBG støtter aktivt utviklingen hos mennesker med kognitive og fysiske funksjonsnedsettelser i deres kommunikasjon og samspill med andre borgere, fagpersoner og pårørende.

IBG gjør hverdagens informasjon lett tilgjengelig og lett forståelig. Med IBG kan borgerne se seg selv som en del av et fellesskap, for eksempel gjennom sin egen borgerprofil, fellesbilder i galleriet eller påmeldinger til aktiviteter.

Den lette tilgjengeligheten til informasjon gir borgerne en opplevelse av autonomi, i og med de selv kan tilgå IBGs interaktive berøringsskjermer og app uten å være avhengige av personalet. IBGs formål er å styrke borgerens digitale kompetenser og gi dem mot til å benytte andre kommunikasjonsteknologier.

IBG styrker forutsigbarhet, struktur og nettverk for borgere i eget hjem

IBG er utviklet for borgere som mottar støtte i sitt eget hjem. Med IBG kan borgerne være en del av ett eller flere fellesskap, få oversikt og struktur i hverdagen, og holde seg oppdatert på mulighetene som tilbys fra for eksempel en klubb, et aktivitetssenter eller et jobbsenter.

IBG-appen er et nyttig verktøy når borgere i eget hjem skal utvikle ferdighetene sine for å bo mer selvstendig, bygge nettverk og delta i aktiviteter. Dermed støtter IBG fagpersonellets innsats med botrening og bostøtte til den enkelte borger.

Gjennom IBG-appen kan borgerne enten følge med sammen eller individuelt på nyheter fra bostedet og aktivitetssenteret, se hvilket fagpersonale som er på jobb de ulike dagene, og melde seg på aktiviteter i fellesskapene de er en del av. Med IBG Grupper har borgerne også muligheten til å være en del av sosiale nettverk på tvers og få påminnelser før en aktivitet eller hvis det har skjedd noe nytt i en gruppe. Dette skaper forutsigbarhet, trygghet og struktur for den enkelte.

IBGs mange innganger øker tilgjengeligheten for brukerne og gjør IBG til en unik kommunikasjonsplattform for dags- og aktivitetssentre.

IBG informerer om dagsprogrammet og kommende aktiviteter, og på denne måten skaper det samhold på tvers av verksteder, aktivitetsgrupper og klubber på dags- og aktivitetstilbud. Dette imøtekommer et stort behov hos brukerne for smidig og fleksibel kommunikasjon.

Med IBG får mange mennesker den samme informasjonen samtidig. Enten det er en aktivitet i naturgruppen, en ny medarbeider i kreativt verksted, eller hva som er på menyen i kafeen, sikrer IBG at både brukere og ansatte er informert når de møter på jobb om morgenen.

Skulle man glemme noe i løpet av dagen, er informasjonen alltid tilgjengelig, slik at man kan holde seg oppdatert. Med IBG-appen og IBG-grupper er det også mulig å kommunisere med de enkelte brukerne i små, lukkede sosiale nettverk. På denne måten kan dags- og aktivitetstilbudet nå ut til alle borgere, uansett hvor de bor eller hvilket fellesskap de er en del av på tilbudet.

IBG har mange muligheter, men det er den oversiktlige og brukervennlige interaktive berøringsskjermen som er i fokus på sykehjemmene

Kommunikasjonen mellom beboere, personale og pårørende blir knyttet sammen med IBG. For eksempel er visning av bilder og dagens meny avgjørende elementer for opplevelsen av økt livskvalitet for beboerne.

"Selv om jeg er 103 år, kan jeg fortsatt være med. Jeg er ikke avhengig av hjelp - jeg kan klare meg selv!", sier Holger Ringheim om IBG på sykehjemmet der Holger bor.

Holger Ringheims glede over å gjenvinne selvstendighet skyldes at informasjonen på den interaktive berøringsskjermen er lett tilgjengelig, oversiktlig og aktiviserende. Og skjermene bidrar også til å gi sykehjemmet en profesjonell, moderne og aktiv profil utad.

Personlig nærvær med videosamtaler

Virtuell bostøtte er et viktig redskap i en hverdag påvirket av restriksjoner. Hos botilbudet Netværket Smedegade har man valgt å benytte videokalltjenesten IBG Videokald til å opprettholde den nære personlige kontakten på avstand.

Woman in yellow dress and black overcoat looking at her phone.

Book demo

Er du interessert i å høre mer om deres muligheter med den interaktive borgerguiden IBG, så fyll ut dette skjemaet, og vi kontakter deg i løpet av 1-2 hverdager.

Vi besøker dere gjerne for en grundig presentasjon av IBG, hvor dere kan få teknologien i hendene. Møtet varer typisk 1-2 timer og er helt uforpliktende.

Mange tak! Din Forespørgsel er blevet modtaget.
Ups! Der gik noget galt under indsendelsen af din form.
A group of three people from IBG Social smiling.