Personlig nærvær med videosamtale

Muligheten for medvirkning hjelper med å gjøre ideer til virkelighet.

Personlig nærvær med videosamtale

Muligheten for medvirkning hjelper med å gjøre ideer til virkelighet.

Personlig nærvær med videosamtaler Virtuell bostøtte er et viktig redskap i en hverdag preget av restriksjoner. Isolasjon og den medfølgende ensomheten har blitt et utbredt tema i helse- og omsorgssektoren det siste året. På botilbudet Netværket Smedegade har de valgt å benytte videokaldstjenesten IBG Videokald for å opprettholde den nære personlige kontakten på avstand.

På Netværket Smedegade har de derfor måtte tenke annerledes. De har tatt i bruk digitale kommunikasjonsformer for å skape personlig kontakt i nye virtuelle "rom" mellom borgere og medarbeidere.

Lockdown har understreket behovet for personlig kontakt Det første året med covid-19 har vist botilbudet Netværket Smedegade at den personlige kontakten mellom borgere og medarbeidere er nødvendig i hverdagen. Behovet er fortsatt tydelig under en pandemi, hvor nedstenging av aktiviteter, forbud mot forsamlinger og isolasjon har begrenset hverdagens kontaktflater.

På Netværket Smedegade har de derfor måtte tenke annerledes. De har tatt i bruk digitale kommunikasjonsformer for å skape personlig kontakt i nye virtuelle "rom" mellom borgere og medarbeidere.

Marianne, pedagog ved Netværket Smedegade, utdyper: "Det har blitt tydelig for oss at det er et behov for at vi snakker sammen og har personlig kontakt i hverdagen. Med Videokald kan vi imøtekomme behovet virtuelt, hvor vi kan være sammen og i samme "rom" ved å ringe opp og se hverandre. Telefonen kan godt ligge på bordet uten at vi må se på hverandre, men vi kjenner på nærvær når vi er sammen på den måten".

Hvis en borger blir syk og må isoleres, kan vi bruke IBG Videokald i stedet for å stå i plastdrakt i borgerens leilighet.

Sosiale aktiviteter blir digitale

Å kunne skape trygge rom mellom mennesker digitalt er en fordel i en hverdag som fortsetter til tross for restriksjoner. Netværket Smedegade har derfor allerede bred erfaring med kontekster der de bruker IBG Videokald.

Borgeren Dicte har blant annet fått hjelp med skoleoppgaver og eksamener via IBG Videokald. I den forbindelse har Dicte hatt mye glede av å få hjelp både med lesing og planlegging via videosamtaler med sin kontaktperson. "Det har vært veldig bra når hun har sittet hjemme og trengt hjelp", forteller Marianne, som er kontaktperson for Dicte.

Marianne legger til at Netværket Smedegade også bruker Videokald når borgere trenger veiledning og hjelp når de beveger seg alene. En videosamtale kan hjelpe hvis borgere for eksempel går seg bort, må tyde skilt ved en bussholdeplass eller står ved kassen i en butikk og ikke får pengene til å stemme.

Foto: IBG ProReact.

Gjør vanskelige samtaler lettere

"Corona har plutselig gitt oss mye alenetid. Vi bruker Videokald til både enkle og vanskelige samtaler. Hvis en borger er trist, er det faktisk noen de kan ringe til - det er Videokald veldig bra til", sier Marianne.

Men borgerne ringer også når de kjeder seg og bare vil ha en hyggelig samtale. Derfor kan Videokald også brukes som et pedagogisk verktøy for å ha kontakt med borgere som ellers ville blitt ensomme i en hverdag med corona-nedstengning.

For Netværket Smedegade har Videokald klare fordeler med å kunne skape direkte og personlig kontakt mellom borger og medarbeider i et lukket miljø. Borgerne kan ringe direkte til sine kontaktpersoner i stedet for å ringe til en felles telefon. Medarbeiderne kan ikke gi ut personlige kontaktinformasjon, men med VideoKald får borgerne kontakt med den personen de ønsker å snakke med med en gang.

Beboeren Dicte er enig; "Det er godt for meg at jeg vet hvem som svarer i den andre enden når jeg ringer opp. Jeg kan ringe direkte til min kontaktperson i stedet for til en felles telefon, selv om jeg ikke har hennes private telefonnummer".

Minimal støy i et lukket miljø

Under den første Corona-lockdown brukte Netværket Smedegade appen Discord for virtuell bostøtte mellom borgere og medarbeidere. Mange av deres borgere spiller online spill og bruker Discord allerede. Tjenesten er imidlertid rettet mot online spill, noe som skapte støy i bruken.

Marianne forteller: "Vi kunne se at det var mye bedre å få borgerne over på IBG Videokald, der de ferdes i et lukket og trygt miljø uten reklame og eksterne forstyrrelser. Det er mer ro, og det fungerer mye bedre for borgerne".

Det er en stor fordel for oss at Videokald skjer i et lukket system. Borgerne kan bruke det uten at medarbeiderne må gi ut private kontaktinformasjon, og borgerne er samtidig i et beskyttet digitalt rom.

Implementert under samfunnsnedstengning

Netværket Smedegade tok initiativ til skiftet i starten av den andre store nedstengningen om vinteren 2020. De kom raskt i gang med å bruke Videokald, da både borgere og medarbeidere kjente til IBG fra før. Dette gjorde overgangen enkel, og etter bare noen få uker med testing av Videokald hadde botilbudet tatt tjenesten i bruk til fordel for

Andre kundecaser

Med IBG Grupper tar beboerne fellesskapet med hjem

Med IBG Grupper tar beboerne fellesskapet med hjem

I Silkeborg kommune har Bostøtteteam Nordøst et gruppertilbud for de kreative interesserte. I november i fjor introduserte de IBG Grupper for beboerne.

Les hele historien
Lese Med IBG Grupper tar beboerne fellesskapet med hjem
Planner gir oss det detaljerte overblikket

Planner gir oss det detaljerte overblikket

I løpet av de siste seks månedene har Planner blitt uunnværlig for de ansatte på Ahornparken.

Les hele historien
Lese Planner gir oss det detaljerte overblikket
Sterkere fellesskap og økt selvbestemmelse blant beboerne

Sterkere fellesskap og økt selvbestemmelse blant beboerne

IBG støtter det gode fellesskapet og beboernes selvbestemmelse på Boligene i Skanderborg.

Les hele historien
Lese Sterkere fellesskap og økt selvbestemmelse blant beboerne