Personvern og
informasjonskapsler

IBG ProReact fungerer som databehandler. Myndigheten/utdanningsinstitusjonen som har inngått avtale med IBG ProReact om bruk av IBG, fungerer som behandlingsansvarlig – dette vil vanligvis være kommunen, i noen tilfeller den enkelte institusjonsleder.

I vår personvernerklæring beskriver vi:

 • Hvilke personopplysninger IBG kan inneholde
 • Hvordan personopplysninger lagres og brukes
 • Hvilke data som deles med andre

Hvilke data lagrer vi om deg?

IBG ProReact fungerer som databehandler. Myndigheten/utdanningsinstitusjonen som har inngått avtale med IBG ProReact om bruk av IBG, fungerer som behandlingsansvarlig – dette vil vanligvis være kommunen, i noen tilfeller den enkelte institusjonsleder.

 • Opplysninger som opprettes i systemet
  Din brukerprofil. Det er mulig å anonymisere dine persondata i IBG. Videre kan informasjon knyttet til din brukerprofil skjules fra IBG-skjermen og IBG-appen, slik at de kun er tilgjengelige i IBG Manager.
 • Data delt eller knyttet til din profil
  Data som deles til din profil, begrenser seg til bilder, dokumenter og videoer. Synligheten av disse dataene kan begrenses til ditt innlogging for IBG-skjermen og IBG-appen, men vil alltid være tilgjengelige i IBG Manager. Data knyttet til din profil omfatter påmeldinger til aktiviteter, bookinger, møter og måltider, samt medlemskap i grupper, bilder du er tagget i, ogforslag du har skrevet til møter.
 • Opplysninger som samles inn gjennom din bruk
  Dette begrenser seg til registrering av hva du oppretter eller redigerer i IBG og når dette gjøres. Disse opplysningene videreformidles ikke, og samles kun inn som serverlogger og til anonymisert statistisk behandling med formål om å forbedre brukeropplevelsen og videreutvikle IBG. Når du installerer og bruker IBG Basis App, samler vi inn og sammenholder enhets-ID-er med brukerdata og bruker informasjonskapsler og cache-lagring. Disse dataene brukes kun internt i applikasjonen til lagring av påloggingsdetaljer og applikasjonsdata. Vi bruker ikke informasjon til sporing av brukeratferd, og deler ikke de opplysningene vi samler inn, med andre.

Hvordan lagres og brukes dine opplysninger?

 • Alle opplysninger i IBG lagres trygt og konfidensielt. Vi kontrollerer kontinuerlig våresikkerhetstiltak for å sikre at all data lagres slik det skal og bør.
 • IBG ProReact bruker ikke dine personlige opplysninger, og de videreformidles ikke til tredjeparter. Personopplysningene brukes utelukkende for å gjennomføre den tjenesten som IBG tilbyr, og som den behandlingsansvarlige har valgt at IBG skal brukes til hos dere.
 • IBG ProReact eier ikke dataene som legges inn i systemet. Dataene eies av myndigheten som har inngått kontrakt med oss om bruk av IBG.

IBG ProReacts ansvar som databehandler

 • IBG ProReact fungerer som databehandler og er ansvarlig for lagring, innsamling ogpresentasjon av data som er opprettet i systemet.
 • Data i IBG videreformidles ikke til tredjeparter, og det utføres ingen former for analyser eller automatiske avgjørelser basert på dataene.
 • IBG ProReact er ansvarlig for at de dataene som opprettes og samles inn i IBG-systemet lagres på en sikker og forsvarlig måte og ikke misbrukes.
 • IBG ProReact kan ikke holdes ansvarlig hvis data eller informasjon i IBG misbrukes av tredjepart som har fått tilgang til å se gjennom IBG fra brukere av IBG-systemet.Heller ikke kan IBG ProReact holdes ansvarlig hvis en bruker i IBG bryter vilkårene og deler materiale i IBG-systemet som kan oppfattes som støtende, krysser etiske grenser eller bryter gjeldende lovgivning til enhver tid.
 • IBG ProReact er databehandler og handler kun etter instruksjoner fra den behandlingsansvarlige i forbindelse med behandlingen av personopplysninger og har intet ansvar i forhold til brukernes oppfyllelse av deres plikter overfor den behandlingsansvarlige.
 • IBG ProReact bruker et eksternt selskap til å utføre den tekniske driften (hosting) avsystemet. Den behandlingsansvarlige har ved anskaffelse av IBG-systemet akseptert at vi lar data behandles av denne databehandleren/tredjeparten.

Hvem har tilgang til dine data?

 • Medarbeiderprofiler har individuell innlogging tilgang til IBG Manager, hvor de har lese- og skriveadgang til informasjonen som er lagt inn i deres IBG-system.
 • På IBG-skjermer som er tilknyttet ditt system, vil profilinformasjonen som er gjort synlig være tilgjengelig (minimum fornavn (eller alias) og profilbilde). Påmeldinger og forslag vil også være synlige her. Hvis Tjenesteplan-modulen brukes, vil informasjonen som er lagt inn der, også være synlig på tilknyttede IBG-skjermer.
 • Brukere innenfor samme system vil ha tilgang til den samme informasjonen som nevnt ovenfor i sin IBG App via individuell innlogging.
 • Hvis dere bruker IBG Connect, vil Connect-profiler ha tilgang til de dataene som er delt med Connect-avdelingene. Dette kan inkludere nyheter, galleri, dokumenter, aktiviteter, måltider og tjenesteplaner (tilmeldinger til aktiviteter og måltider vil imidlertid ikke være synlige). Connect-profiler som er tilknyttet enkeltpersoner, vil ha tilgang til å se personens navn og profilbilde og kommunisere direkte med personen (tekst, bilder og videolenker). Det vil også være mulig for Connect-profilerå se hvilke aktiviteter den enkelte person de er tilknyttet, melder seg på (dette kan imidlertid også velges bort).
 • Hvis innhold i deres system er delt til eksterne IBG-systemer, vil det også være mulig at ditt navn/alias og profilbilde vil vises på deres IBG-skjermer og deres brukeres IBG App. Dette skjer kun i tilfeller hvor din profil er påmeldt aktiviteter, møter, måltider og bookinger. Hvis du er medlem av en gruppe, vil de andre medlemmene kunne se ditt medlemskap, samt se de dataene du legger ut i gruppen; innlegg, kommentarer og likes.
 • Det er ikke tillatt å kopiere, videreformidle og/eller distribuere andres data og bilder, eller på annen måte misbruke de dataene som er tilgjengelige gjennom IBG.

Oversikt, redigering og sletting av data

 • Du har i stor grad selv tilgang til data via IBG Manager, der du kan redigere og slette (medarbeiderprofiler med innlogging til IBG Manager). Hvis ønskelig, kan IBG ProReact utlevere en kopi av all eller deler av dataene som dere og deres brukere har lagret i deres IBG-system.
 • En bruker eller et datasett kan til enhver tid slettes fra systemet, noe som fjerner brukerens tilgang til systemet og tilgjengeligheten til brukerens data.
 • Kun ved konkret henvendelse til oss kan enhver kopi av en brukers data bli slettet, inkludert også sletting fra alle underliggende databaser. Data som er inkludert i vårsikkerhetskopi, vil ikke bli slettet med tilbakevirkende kraft, men vil heller ikke være tilgjengelige i noe levende system.

Annet

 • IBG Manager og IBG App kan oppdateres og få tilført ekstra funksjoner, slik at vi hele tiden kan forbedre produktet og videreutvikle programvaren. Hvis det skjer vesentlige endringer i behandlingen av data, vil vi informere om dette.
 • IBG App er en del av IBG Basis som helhet. Imidlertid gjelder priser fra abonnementsleverandøren deres for data.

Informasjonskapsler

Savner du popup-vinduet hvor du skal gi samtykke til informasjonskapsler på nettsiden vår ibg.social? Det gjør vi ikke. Vi har bevisst unngått og utelatt tredjepartsinformasjonskapsler for vår nettside, slik at du kan klikke rundt på nettsiden uten å tenke på at vi videreformidler data om deg til tredjeparter. Det gjør vi ikke.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon kan henvendelse rettes til: IBG ProReact, Carl Jacobsens Vej 16, opg. 6, 2500 Valby, Telefon 36 15 05 20