Sterkere fellesskap og økt selvbestemmelse blant beboerne

IBG støtter det gode fellesskapet og beboernes selvbestemmelse på Boligene i Skanderborg.

Sterkere fellesskap og økt selvbestemmelse blant beboerne

Skanderborg Fellesskapene vektlegger fellesskap og selvbestemmelse hos beboerne høyt i det pedagogiske arbeidet.

For Skanderborg Fellesskapene spiller det gode fellesskapet en avgjørende rolle. Et godt fellesskap er nøkkelen til at deres bolig- og aktivitetstilbud kan utføre sin kjerneoppgave; å støtte beboeren i å utvikle livsferdigheter, slik at han eller hun kan leve et aktivt, deltakende og meningsfylt liv. Spørsmålet er da, hvordan skaper man et godt fellesskap? Fundamentet for et godt fellesskap starter og slutter alltid med klar og tilgjengelig kommunikasjon. Før integreringen av IBG (Interaktiv Borgerguide) var en av utfordringene for Skanderborg Fellesskapene å gjøre all kommunikasjon mer oversiktlig og tilgjengelig for deres beboere. På den tiden brukte de den analoge oppslagstavlen, som absolutt har sine fordeler, men som i en travel hverdag kommer til kort. Overgangen fra analog til digital kommunikasjon førte til at de ansatte opplevde at all intern og ekstern kommunikasjon ble mer oversiktlig, men også at det hadde en positiv effekt på fellesskapet blant beboerne.

Med IBG kom det et samlingspunkt. Et forum for fellesskap på tvers av fellesskapene. En læringsplattform og et verktøy i hverdagen som beboerne individuelt og i fellesskap kunne benytte uten nødvendigvis å være avhengige av pedagogene. Det er særlig denne effekten som skaper verdi for de ansatte hos Skanderborg Fellesskapene.

"Vi ønsker å styrke dem til å ha sosialt samvær med hverandre uten at det er pedagogstyrt. Og det er det mange beboere som kan. De trenger for eksempel bare støtte til å ta skrittet med å invitere hverandre til kinoen. Dette kan man gjøre med disse gruppene. Så kan det være at noen fra personalet sier: 'Nå ser vi at filmen 'Druk' vises på biblioteket i Skanderborg. Skulle dere ikke dra dit og se den?' Fordi, de har bevist at de kan det. Det ville være veldig fint om man kunne styrke det også og bruke denne plattformen til det."

Mathias, Pedagog, Skanderborg Fellesskapene

Fellesskap fører til selvbestemmelse

Det viser seg at det også har stor verdi for beboerne å ha muligheten til å delta i hverandres felles interesser og aktiviteter. Dette fører til en større ønske om å ta eierskap og delta i et fellesskap. Med IBG og hjelp fra en medarbeider kan beboerne oppdatere sine egne private profiler med informasjon om seg selv, som kan leses og tilgås av andre brukere, hvis de tillater det. De kan også se bilder i bildegalleriet og 'tagge' seg selv og medborgerne sine, slik at de alltid kan få tilgang til dem via IBG-appen. Dette skaper nye muligheter for sosialt samvær og samtaleemner, da de nå kan se hvem de deler interesser og opplevelser med. Med modulen 'Aktiviteter' er det mulighet for å finne informasjon om kommende arrangementer. Her kan man selv melde seg på den aktuelle aktiviteten. Det er også mulighet for å se hvem som allerede har meldt seg på. Dette styrker fellesskapet så vel som selvbestemmelsen.

"Vi vil gjerne støtte medbestemmelse og selvbestemmelse. I den grad man har mulighet til det, ta ansvar for sitt eget liv, for vi vet at det henger sammen med livskvalitet. Det er det mange studier som sier, at jo mer ansvar du tar, og jo mer ansvarsfølelse du har omkring ditt eget liv, desto større livskvalitet er det mulighet for. Og det er det vi mener dette systemet kan bidra til i vår daglige pedagogiske praksis."

Jakob, Utviklingskonsulent, Skanderborg Fellesskapene

Og særlig her går det en fin tråd fra hva IBG kan som pedagogisk verktøy til et av punktene i Skanderborg Fellesskapenes pedagogiske verdigrunnlag, nemlig deres "Empowermentorienterte innsats". Den går ut på å starte en utviklingsprosess for innbyggeren, som har fokus på å utvikle innbyggerens evne til å få kontroll og ta ansvar for sitt eget liv og situasjon når det gjelder arbeid, familie, venner og fritidsliv. I denne innsatsen spiller fellesskapet også en viktig rolle.

I tillegg til å være tilgjengelig på en stor berøringsskjerm, finnes IBG også som en app, der den samme informasjonen er tilgjengelig. Dette er til fordel for beboere som deltar eksternt, da de ikke har daglig gang på dagtilbudene. Men følelsen og opplevelsen av fellesskap blir likevel innfridd via IBG-appen. Med IBG-appen er det nå blitt lettere å være en del av en større enhet, selv om man bor langt unna. Det samme gjelder planlegging for beboeren. Med IBG-appen har de full oversikt over hvilke aktiviteter bostedet tilbyr, og på den måten gir det dem friheten til å selv bestemme og planlegge dagen sin uten å måtte involvere personalet.

"Vi ser at appen har stor betydning for våre eksterne beboere. Med appen har de en følelse av å være en del av Støttecenteret, selv om de ikke er fysisk til stede."

Jakob, Utviklingskonsulent, Skanderborg Fellesskapene

Andre kundecaser

Med IBG Grupper tar beboerne fellesskapet med hjem

Med IBG Grupper tar beboerne fellesskapet med hjem

I Silkeborg kommune har Bostøtteteam Nordøst et gruppertilbud for de kreative interesserte. I november i fjor introduserte de IBG Grupper for beboerne.

Les hele historien
Lese Med IBG Grupper tar beboerne fellesskapet med hjem
Planner gir oss det detaljerte overblikket

Planner gir oss det detaljerte overblikket

I løpet av de siste seks månedene har Planner blitt uunnværlig for de ansatte på Ahornparken.

Les hele historien
Lese Planner gir oss det detaljerte overblikket
Ledende innen velferdsteknologi

Ledende innen velferdsteknologi

IBG er en del av det velferdsteknologiske fyrtårnet i Greve.

Les hele historien
Lese Ledende innen velferdsteknologi