April 5, 2024

Sker der også noget inspirerende på implementeringsfronten hos jer?

Hvornår bliver ny teknologi taget godt imod på arbejdspladsen? Og hvilke faktorer er medvirkende til, at den virker i hverdagen?

Hvornår bliver ny teknologi taget godt imod på arbejdspladsen? Og hvilke faktorer er medvirkende til, at den virker i hverdagen?

Implementering handler selvfølgelig primært om kvaliteten af teknologien, men det har også en del at gøre med den jordbund, den skal vokse i. Om de mennesker, for hvem ’hverdagsteknologien’ helst skal få ’nødvendighedens karakter’, som forstander Ole Mikkelsen udtrykker det i Historien om forandringsmodstanden, der blev væk, som ligger i linket nedenfor.

Et særligt fokus på relationer

I efteråret valgte vi se på et par af vores kunder: Hvad er det de gør, som gør at IBG fungerer så smertefrit ude på deres bosteder? Den ene kunde var i Tyskland, den anden var Bostedet Chr. X’s Allé i Lyngby. Analysen af Chr. X’s Allé folder sig ud over 4 sider i seneste nummer af Social Udvikling, og peger på 3 faktorer, der handler om et bevidst fokus på ledelse af (gode) relationer – til pårørende, til virksomheden og beboerne imellem.

Har I også en historie eller en undren?

Vi vil gerne lave flere historier som den, vi lavede på Chr. X’s Allé. Få dybere viden om, hvornår og hvorfor implementering lykkes. Destillere det vi finder, hælde det på flaske og dele det med verden.

Har du en professionel undren over noget, der er sket i forbindelse med at I har fået IBG? Særlig strategisk ledelse? Kolleger, der har arbejdet med (også gerne imod) med overraskende resultater? Nye erkendelser om borgernes liv og udvikling med IBG i hænderne? Så vil Ida Borch meget gerne i dialog med jer, for at grave nogle spadestik dybere i årsag/virkning med IBG på bostederne. Måske det kan blive endnu en artikel i et fagblad, der deler viden om implementering. Måske det kan blive en forelæsning op CBS.

Ida er ekstern lektor på CBS og var selvstændig kommunikationsrådgiver, da hun skrev artiklen. I dag er hun kommunikationschef i vores moderselskab Evryone Group.

Skriv til Ida på ibo@proreact.dk. Så kommer hun springende med sin IBG-kasket og CBS-lup.

Artiklen med Chr. X’s Allé ligger her.

Andre nyheder

Vi lytter!

Takket være værdifuld feedback fra brugerne, bliver designet justeret, så der er større visuel overensstemmelse mellem skærm og app.

Læs hele historien
Læs

IBG GUIDE: MobilePay med QR-kode

Denne guide tager dig igennem fire lette trin til, hvordan medarbejderen knytter en QR-kode til en aktivitet i IBG og borgeren betaler med sin MobilePay.

Læs hele historien
Læs

Sikker deltagerbetaling med QR-koder

Vi ser et stigende behov at kunne integrere en betalingsløsning i IBG. Har tilbuddet og borgeren MobilePay, kan det klares sikkert og let ved at knytte en QR kode til den aktivitet, der har deltagerbetaling.

Læs hele historien
Læs