Kunde indstiller IBG til tysk Medmenneskepris

Når mitMenschprisen uddeles i Berlin foråret 2024, kan danske IBG – Interaktiv Borgerguide være shortlistet til en af de tre priser. Priserne gives til projekter, som understøtter et ligeværdigt liv for borgere med funktionsnedsættelser.

Den velgørende fond Diakonie Salem, der driver en række socialpædagogiske bosteder i Tyskland, besluttede i 2023 at styrke deres borgeres fællesskaber med livsstyringsværktøjet IBG. IBG er en digital platform, der under overskriften Nogen drømmer om det, du tager for givet, er skabt til borgere med handicap på bosteder.

Hos Diakonie Salem er de blevet så glade for IBG’en, at de har indstillet den til mitMenchprisen. Prisen gives til projekter, der på eksemplarisk vis hjælper personer med indlæringsvanskeligheder, psykiske udfordringer og betydelige behov for støtte til et bedre liv. Fokus for prisen i år er empowerment af medborgerne under overskriften Min ret til at være med.

Første digitale værktøj

Det er Diakonie Salems udviklingschef Volker vom Brocke, der har indstillet IBG. IBG er det første digitale værktøj, som beboere, pårørende og medarbejdere har fået i hænderne. Det er oplevelsen med, hvordan appen til smartphones og storskærmene på væggen forandrer hverdagen, der har motiveret ham til at søge prisen. ”Vores borgere flokkes om storskærmene. De orienterer sig i dagens aktiviteter, tjekker hvad der er på menuen og ser billeder fra ture ud af huset. De har forbløffende stor glæde af det overblik og fællesskab, som IBG’en giver dem.”, siger Volker vom Brocke, der mener at IBG er præcis det, der kan løfte forpligtelserne i FNs Handicapkonvention ind i bostederne.

Styrker fællesskabet og selvstændige valg

"Udover at give vores medborgere et helt andet overblik over deres hverdag, kan IBG’en træne dem i at træffe selvstændige valg”, siger Volker vom Brocke, der glæder sig over at borgere, der for eksempel ikke kan læse, ikke behøver en medarbejder til at læse dagsplaner højt og drøfte valgene og dermed påvirke valgene. ”Når de er sammen med IBG’en, skal de vælge selv, og de lærer noget af konsekvenserne ved selv at træffe valg. Det er en helt ny måde at få større autonomi.”, mener vom Brocke, der forventer sig meget af især Gruppefunktionen i platformen: ”Den er et lille socialt medie i sig selv. Når borgerne er derinde, kan de trygt eksperimentere med at svare hinanden og se, hvordan folk reagerer. Dermed får de nyttige erfaringer med omgangsformer, de kan tage med ud på de offentlige sociale medier.”

Passer til tysk mindset og marked

Hos IBG er man taknemmelig for indstillingen til prisen, og positivt overrasket over, at den kommer så hurtigt inde i deres internationaliseringsbestræbelser. I 2020 gik de ind på det norske marked for bosteder, i 2023 på det tyske. Netop det tyske marked er interessant, fordi ”det hjerteblod, der flyder i IBG, er omfattet ved lov i Tyskland”, fortæller Jeppe Slot Stauning, produktdirektør og partner i IBG: ”Kernen i IBG er 1:1 kernen i den tyske Lov om deltagelse og selvbestemmelse for borgere med handikap.”

Projektleder hos IBG Sune Hammer, oplever at både loven og Handicapkonventionen er en del af samtalen, når han mødes med bostederne: ”De er uhyre bevidste om, at der er en både etisk og juridisk forpligtelse til at stille løsninger til rådighed, der gør funktionsnedsatte borgere i stand til at deltage i samfundet på lige vilkår med alle andre.”

Branchen har imidlertid ikke haft tradition for at bruge velfærdsteknologi til at indfri loven. ”Jeg plejer at udtrykke det sådan, at IBG er en digital løsning ind i en stolt analog sektor”, siger Sune Hammer. En holdning, Volker vom Brocke deler. ”Der findes ikke et tysk produkt som IBG”, siger han, og tilføjer, at det ikke overrasker ham, at løsningen kommer fra Danmark: ”Når det kommer til udvikling og brug af digitale løsninger, opfatter jeg Danmark som et Slaraffenland.”

Faktaboks

• IBG er en touchskærm- og app-baseret løsning, udviklet til at løse en række udfordringer i det specialiserede socialområde i ét samlet system, der støtter selvstændigheden for funktionsnedsatte borgere på bosteder, afhjælper mangel på arbejdskraft i sektoren, og som samtidig inddrager civilsamfundet i løsningen. For mere information, se https://www.ibg.social/
• IBG er tilgængeligt for borgere i flere end 40 danske kommuner via offentlige, selvejende og private tilbud. Løsningen er skabt i tæt samarbejde med danske tilbud siden 2012. Efterspørgslen fra udlandet betyder, at de er gået ind på det norske og tyske marked.
• IBGs erfaring med at samarbejde med Danmarks kommuner og flere selvejende organisationer, gør det nemmere at arbejde i Tyskland. Kompleksiteten og størrelsen på danske kommuner passer med de selvejende organisationer i Tyskland. Der er seks store selvejende organisationer, som leverer 85% af alle tilbud inden for socialområdet. Diakonie Salem er den næststørste organisation.
• Det er BeB – Der evangelishe Vachverband für Teilhabe, der uddeler mitMenchpreis i Berlin i maj 2024. Der uddeles tre priser. Se prisens hjemmeside her: https://mitmenschpreis.de/

Andre nyheder

Vi lytter!

Takket være værdifuld feedback fra brugerne, bliver designet justeret, så der er større visuel overensstemmelse mellem skærm og app.

Læs hele historien
Læs

IBG GUIDE: MobilePay med QR-kode

Denne guide tager dig igennem fire lette trin til, hvordan medarbejderen knytter en QR-kode til en aktivitet i IBG og borgeren betaler med sin MobilePay.

Læs hele historien
Læs

Sikker deltagerbetaling med QR-koder

Vi ser et stigende behov at kunne integrere en betalingsløsning i IBG. Har tilbuddet og borgeren MobilePay, kan det klares sikkert og let ved at knytte en QR kode til den aktivitet, der har deltagerbetaling.

Læs hele historien
Læs