IBG skaber flere fællesskaber

"Nogen drømmer om det, du tager for givet” siger vi hos IBG. Derfor er vores platform skabt til at indfri drømmene om at deltage på lige vilkår i samfundet, at have overblik over tilværelsen og at træffe selvstændige valg.

Et af de valg, man ikke kan træffe alene, er vejen ud af ensomhed. At danne netværk kræver en fælles indsats, både af en selv, og af det fællesskab, man gerne vil ind i. At IBG understøtter flere fællesskaber, er blevet tydeligt for os i forbindelse med en række interviews med medarbejdere på bosteder i Danmark og Tyskland.

Fælles liv rundt om fællesskærme

Pædagogerne, vi har talt med, ser tydeligt at fællesskabet rundt om IBG-skærmene også kan føre til relationer beboerne imellem. De ser, at Wallboxen styrker deres indbyrdes bekendtskab. Der sker noget, når beboerne står i fællesskab og ser på aktivitetstilbud. Her hjælper de hinanden, også med de valg, der før blev truffet med assistance fra en medarbejder ved et whiteboard eller med papirer i hånden.

Et tysk bosted har af samme grund indstillet IBG til en Medmenneskepris. De oplever at IBG styrker deltagelse, fordi beboerne med IBG træffer mere selvstændige til- og fravalg. Valgene påvirker deres indbyrdes relationer, og det kommer der flere selvvalgte fællesskaber ud af.

I Lyngby på Bostedet Chr. X’s Allé har de haft en forbløffende hurtig og vellykket IBG-implementering i alle bostedets 11 huse. Vi har prøvet at finde forklaringen på, hvorfor implementeringen gik så let lige her. Konklusionen peger i retning af forskellige former for relationsarbejde, herunder måden IBG understøtter relationerne borgerne imellem.

Det handler om identifikation

Michael Hjort-Pedersen, projektleder og teknologikonsulent i Hillerød Kommune, har fulgt IBG på sidelinjen siden 2012. Han har et bud på, hvorfor IBG’en er let at implementere. Ifølge Michael, handler om identifikation.

"Alle kan prøve at skabe en forståelse for, hvad det vil sige at være blind, ved at lukke øjnene når man stiger ind i et tog eller går i et supermarked i myldretiden. Så kan man også forstå, hvorfor det er vigtigt at arbejde med metoder og teknikker, der gør disse udfordringer mindre”, siger Michael Hjort-Pedersen.

I samme åndedrag nævner han, at det heller ikke er svært at identificere sig med at være ensom. Det er en følelse de fleste vil have oplevet i livet. Og det er en følelse, som bekymrer mange pårørende til beboere i botilbud. Derfor vil der blive taget ekstra godt imod værktøjer, der hjælper med at løfte beboerne over i nye relationer og fællesskaber.

Historien om forandringsmodstanden, der blev væk

Det har hele tiden været en ambition for IBG, at platformen skal understøtte meningsfulde fællesskaber. Det har været godt at få bekræftet, at det lykkes borgere og personale at understøtte selvstændigheden også på det her vigtige område.

Bladet Social Udvikling bringer i sit februar/marts nummer 2024 historien med Bostedet Chr. X’s Allé og Michael Hjort. Du kan læse artiklen i sin fulde længde her. Tak til Social Udvikling for at vi får lov at dele den med jer.

Andre nyheder

Vi lytter!

Takket være værdifuld feedback fra brugerne, bliver designet justeret, så der er større visuel overensstemmelse mellem skærm og app.

Læs hele historien
Læs

IBG GUIDE: MobilePay med QR-kode

Denne guide tager dig igennem fire lette trin til, hvordan medarbejderen knytter en QR-kode til en aktivitet i IBG og borgeren betaler med sin MobilePay.

Læs hele historien
Læs

Sikker deltagerbetaling med QR-koder

Vi ser et stigende behov at kunne integrere en betalingsløsning i IBG. Har tilbuddet og borgeren MobilePay, kan det klares sikkert og let ved at knytte en QR kode til den aktivitet, der har deltagerbetaling.

Læs hele historien
Læs