Stærkere fællesskab og øget selvbestemmelse blandt borgere

IBG understøttet det gode fællesskab og borgernes selvbestemmelse på Bostederne i Skanderborg

Stærkere fællesskab og øget selvbestemmelse blandt borgere

Skanderborg Fællesskaberne vægter fællesskab og selvbestemmelse hos borgerne højt i det pædagogiske arbejde.

For Skanderborg Fællesskaberne spiller det gode fællesskab en afgørende rolle. Et godt fællesskab er nøglen til, at deres bo- og aktivitetstilbud kan udføre deres kerneopgave; at støtte borgeren i at udvikle livsduelighed, så han og hun kan leve et aktivt, deltagende og meningsfuldt liv. Spørgsmålet er så, hvordan skaber man et godt fællesskab? Fundamentet for et godt fællesskab starter og slutter altid med klar og tilgængelig kommunikation. Før integreringen af IBG (Interaktiv Borgerguide) var én af udfordringerne for Skanderborg Fællesskaberne nemlig at gøre al kommunikation mere overskuelig og tilgængelig for deres borgere. Dengang benyttede de sig af den analoge opslagstavle, der bestemt også har sine fordele, men som i en travl hverdag kommer til kort. I springet fra analog til digital kommunikation oplevede medarbejderne, at al intern og ekstern kommunikation blev mere overskueliggjort, men også at det havde en positiv effekt på fællesskabet blandt borgerne.

Med IBG kom der et samlingspunkt. Et forum for fællesskab på tværs af fællesskaberne. En læringsplatform og hjælpeværktøj i hverdagen, som borgerne individuelt og i fællesskab kunne benytte uden nødvendigvis at være afhængige af pædagogerne. Det er navnlig denne effekt, som er værdiskabende for medarbejderne hos Skanderborg Fællesskaberne.


”Vi vil gerne styrke dem i selv at have socialt samvær med hinanden, uden at det er pædagogstyret. Og det er der mange borgere, der godt kan. De skal f.eks. bare have støtten til at tage skridtet til at invitere hinanden ned i biografen. Det kan man gøre med de her grupper. Så kan det være, der skal være nogle fra personalet, som siger: ”Hov nu kan vi se, at filmen “Druk” bliver vist på biblioteket i Skanderborg. Skulle I ikke tage ned og se den?”. Fordi, det har de bevist, at det kunne de godt. Det ville være rigtig fint, om man kunne styrke det også og bruge denne her platform til det.”

Mathias, Pædagog, Skanderborg Fællesskaberne

Fællesskab fører til selvbestemmelse

Det viser sig, at det også har en stor værdi for borgerne, at de har mulighed for at kunne tage del i hinandens fælles interesser og aktiviteter. Det leder til et større ønske om at tage ejerskab og indgå i et fællesskab. Borgerne kan med IBG og med hjælp fra en medarbejder opdatere deres egne private profiler med oplysninger om dem selv, som kan læses og tilgås af andre brugere, hvis de tillader det. De kan også se på billeder i billedgalleriet og ’tagge’ sig selv og deres medborgere, så de altid kan tilgå dem via IBG-appen. Det skaber nye muligheder for socialt samvær og samtaleemner, da de nu kan se, hvem de deler interesser og oplevelser sammen med. Med modulet ’Aktiviteter’ er der mulighed for at finde information om kommende begivenheder. Her er der mulighed for selv at tilmelde sig den pågældende aktivitet. Der er også mulighed for at se, hvem der allerede har tilmeldt sig. Det styrker fællesskabet såvel som selvbestemmelsen.

“Vi vil rigtig gerne ind og understøtte medbestemmelse og selvbestemmelse. I det omfang, man har mulighed for det, tage ansvar for ens eget liv, for vi ved, at det hænger sammen med livskvalitet. Det er der rigtig mange studier, der siger, at jo mere ansvar du tager, og jo mere ansvarsfølelse du har omkring eget liv, des større livskvalitet er der mulighed for. Og det er det, vi mener systemet her kan gå ind og understøtte i vores daglige pædagogiske praksis.”

Jakob, Udviklingskonsulent, Skanderborg Fællesskaberne

Og navnlig her går der en fin tråd fra, hvad IBG kan som pædagogisk værktøj til et af punkterne i Skanderborg Fællesskabernes pædagogiske værdigrundlag, nemlig deres ”Empowermentorienterende indsats”. Det går ud på at starte en udviklingsproces for borgeren, som har fokus på at udvikle borgerens evne til at få kontrol og tage ansvar for sit eget liv og situation, når det kommer til arbejde, familie, venner og fritidsliv. I denne indsats spiller fællesskabet også en indgående og vigtig rolle.


Foruden at være tilgængelig på en stor touchskærm findes IBG også som en app, hvor den samme information er tilgængelig. Dette er til gavn for borgere, der deltager eksternt, da de ikke har deres daglige gang på dagtilbuddene. Men følelsen og oplevelsen af fællesskab bliver alligevel indfriet via IBG-appen. Med IBG-appen er det nu blevet lettere at være del af en større enhed, selvom man bor langt væk. Det samme gælder planlægning for borgeren. Med IBG-appen har de et fuldt overblik over, hvilke aktiviteter bostedet tilbyder, og på den måde giver det dem friheden til selv at bestemme og planlægge deres dag uden at skulle involvere personalet.

”Vi ser, at appen har stor betydning for vores eksterne borgere. Med appen har de en følelse af at være en del af Støttecenteret, selvom de ikke er fysisk til stede.”

Jakob, Udviklingskonsulent, Skanderborg Fællesskaberne

Andre kundehistorier

Med IBG Grupper tager borgerne fællesskabet med hjem

Med IBG Grupper tager borgerne fællesskabet med hjem

I Silkeborg Kommune har Bostøtteteam Nordøst et gruppetilbud for kreativt interesserede. I november sidste år introducerede de IBG Grupper for borgerne.

Læs hele historien
Læs Med IBG Grupper tager borgerne fællesskabet med hjem
Mere tryghed blandt pårørende med lettere adgang til information

Mere tryghed blandt pårørende med lettere adgang til information

I Gentofte Kommune er Plejecenter Holmegårdsparken ved at implementere IBG Connect for at imødekomme efterspørgslen efter information fra de pårørende.

Læs hele historien
Læs Mere tryghed blandt pårørende med lettere adgang til information
Den nye IBG app

Den nye IBG app

Dennis Nielsen bor på Vangeleddet, et bosted i Greve Kommune. Han er én blandt flere beta-testere der hjælper IBG med at teste nye funktionaliteter og muligheder, herunder den helt nye IBG App.

Læs hele historien
Læs Den nye IBG app