Her er de pårørende med i hverdagen

Pårørende har en altafgørende betydning for udviklingshæmmede menneskers livskvalitet.

Her er de pårørende med i hverdagen

Erfaringer med IBG Connect på botilbud i Varde

Samstyrken er en række tilbud til udviklingshæmmede i Varde Kommune. I januar 2019 introducerede Samstyrken pårørende-app’en IBG Connect for at styrke dialogen mellem de udviklingshæmmede beboere og deres pårørende. Med IBG Connect har de pårørende adgang til alle relevante informationer om beboerens dagligdag og til personlig kommunikation med deres udviklingshæmmede familiemedlem.

Stort ansvar, stor afstand

Pårørende har en altafgørende betydning for udviklingshæmmede menneskers livskvalitet. Mennesker med funktionsnedsættelse er ofte tæt bundet til deres pårørende, fordi de er meget afhængige af dem. De pårørende må til gengæld ofte give afkald på en hverdag med deres udviklingshæmmede familiemedlem og overdrage dem til “det offentliges” omsorg. Denne kombination af stort ansvar og stor distance skaber et enormt behov hos de pårørende for at sikre, at deres udviklingshæmmede familiemedlem trives. Derfor er det vigtigt, at pårørende kan følge de udviklingshæmmede tæt i hverdagen. Dette behov har hidtil været udækket – til frustration for pårørende, borgere og medarbejdere.

Pårørende-app dækker behov

Nu har IBG udviklet pårørende-app’en IBG Connect. Connect giver pårørende mulighed for at være helt tæt på deres udviklingshæmmede familiemedlem – følge dem i deres daglige gøremål og kommunikere med dem via en sikker, privat platform. Inddragelsen af de pårørende har en enorm værdi for alle, der er involveret i de funktionsnedsatte borgeres liv.

Med app’en ønsker vi at involvere de pårørende og bringe dem tættere på beboernes hverdag. Vi kan også se, hvordan den styrker fællesskabet mellem borgerne, pårørende og medarbejderne.

Ann-Tina Martinussen, Afdelingsleder, Samstyrken Varde

Forberedelse: Samtykke, deling og invitationer

En udfordring for deling af private informationer er selvfølgelig, at der deles potentielt følsomme persondata. Derfor måtte der en del forberedelse til, inden Samstyrken kunne introducere Connect. Man havde fx en dialog med beboerne, som skulle give deres samtykke til at dele deres personlige informationer i IBG. Det drejer sig bl.a. om, hvilke aktiviteter beboeren deltager i, billeder af beboeren og beboerens dokumenter. IBG Connect giver mulighed for at skræddersy, hvilke informationer der skal deles for den enkelte beboer, således at beboerne kun deler de informationer, de ønsker.

Næste skridt var at give de pårørende grundig information om IBG Connect, så de var klar over de mange nye muligheder, app’en tilbyder. Det gjorde man først på de månedlige pårørendemøder, hvorefter man i januar 2019 sendte en invitation til de 18 involverede pårørende med link til oprettelse og en grundig forklaring af app’ens muligheder og formål. Opbakningen var overvældende, og i dag bruger 17 ud af 18 pårørende app’en.

Pårørende er på

App’en har været i brug i 4 måneder, og de pårørende er meget positive. De fleste bruger Connect flere gange om dagen og følger især med i beboerens aktiviteter, medarbejdernes tjenesteplan og madplanen. Referater fra møder og information om nyt og afgående personale har også vist sig at have stor værdi for de pårørende.

Adgangen til information om stort og småt har øget de pårørendes tilknytning til det enkelte botilbud og gjort det personlige engagement større. Det betyder også, at de pårørende er blevet mere målrettede i deres kontakt til medarbejderne. De tjekker fx om medarbejderen er på arbejde, inden de ringer, og det sparer tid for alle parter.

Den feedback, vi har fået fra de pårørende, er overvældende. De pårørende sætter stor pris på, at de kan følge med i de små ting i hverdagen.

Nick Klaaby, Pædagog, Samstyrken Varde

Tryg kommunikation

De pårørende sætter også pris på, at app’en giver mulighed for at kommunikere med beboerne. I app’en kan de nemt holde den daglige kontakt med billeder, ikoner og emojis, og de slipper for de bekymringer, de har, når deres udviklingshæmmede familiemedlem skal bruge de gængse sociale medier.

“I dag er det kun de nærmeste pårørende – forældre og plejeforældre -, der har adgang til IBG Connect, men app’en er blevet så stor en succes, at vi nu planlægger at åbne op for søskende og nærmeste venner”, siger
pædagog Nick Klaaby.

Alt samlet i én digital platform

Også medarbejderne er glade for IBG Connect. IBG Connect er egentlig en del af kommunikationsplatformen IBG, der samler alle typer af information og arbejdsgange i én platform, som både beboerne og medarbejderne kender, og som er nem at bruge og arbejde i. Samtidig sætter man stor pris på den danske leverandør IBG ProReacts store engagement. Samstyrken har en løbende dialog med IBG ProReact, hvor man giver feedback på app’ens funktioner. Denne feedback bruger IBG ProReact til at videreudvikle app’en til borgernes og de pårørendes behov.

IBG ProReact har fulgt implementeringen af IBG Connect tæt. De tager vores input alvorligt og har en unik forståelse for vores behov. De har hjulpet med at udvikle målsætninger og arbejdsgange, og så har de også leveret oplæg til invitation til de pårørende, som vi bare skulle skrive lidt om i. Det har virkelig været en stor hjælp.

Pernille Egsgaard, Pædagog, Samstyrken Varde

Andre kundehistorier

Med IBG Grupper tager borgerne fællesskabet med hjem

Med IBG Grupper tager borgerne fællesskabet med hjem

I Silkeborg Kommune har Bostøtteteam Nordøst et gruppetilbud for kreativt interesserede. I november sidste år introducerede de IBG Grupper for borgerne.

Læs hele historien
Læs Med IBG Grupper tager borgerne fællesskabet med hjem
Mere tryghed blandt pårørende med lettere adgang til information

Mere tryghed blandt pårørende med lettere adgang til information

I Gentofte Kommune er Plejecenter Holmegårdsparken ved at implementere IBG Connect for at imødekomme efterspørgslen efter information fra de pårørende.

Læs hele historien
Læs Mere tryghed blandt pårørende med lettere adgang til information
Den nye IBG app

Den nye IBG app

Dennis Nielsen bor på Vangeleddet, et bosted i Greve Kommune. Han er én blandt flere beta-testere der hjælper IBG med at teste nye funktionaliteter og muligheder, herunder den helt nye IBG App.

Læs hele historien
Læs Den nye IBG app