Kontakt support på +45 70 70 79 05

Borger

IBG er velfærdsteknologi, der giver borgerne en overskuelig adgang til dagligdagens kommunikation og informationer, samt skaber struktur og et overblik over planlægningen. Med IBG kan borgerne tilmelde sig måltider, møder, aktiviteter, ressourcer og se tjenesteplaner, nyheder, billeder, video og meget mere. IBG er altid lige ved hånden.
Kontakt os for at høre mere

" Det er rigtig rart at se, hvem der kommer på arbejde, og hvad vi skal have at spise. Så behøver vi ikke hele tiden spørge personalet "

Natacha, beboer på Vinklen

Borgernes udbytte af at bruge IBG til hverdag

Selvhjulpenhed

IBG er et digitalt pædagogisk værktøj designet til borgere med særlige behov. Her samles hverdagens vigtige informationer i et lettilgængeligt format, som de kan tilgå på én dynamisk platform. De bevarer dermed og kan øge deres selvhjulpenhed, selvstændighed og livskvalitet.

Sammenhængskraft

IBG styrker sammenhængskraften på bosteder, plejehjem og aktivitetscentre på flere måder. De store IBG-skærme i fællesrum samler borgerne for at se på billeder, tale om dagens måltider, aktiviteter eller måske vejret. Fællesskaberne understøttes også digitalt og på afstand med IBG-appen, hvor tilhørsforhold tydeliggøres og fællesskabsfølelsen styrkes.

Forudsigelighed

Hverdagen kan være travl og kaotisk. Som mennesker nyder vi godt af at vide, hvad vi skal, og hvad der forventes af os. IBG gør hverdagen forudsigelig for borgerne, da platformen samler alle hverdagens relevante informationer i et appellerende og aktiverende format, der er letforståeligt, let tilgængeligt og let at bruge.

Struktur & Overblik

Alle mennesker har behov for struktur og overblik i hverdagen. IBG-appen støtter mennesker med nedsat funktionsevne i at give dem muligheden for at skabe et struktureret overblik over deres hverdag, deres opgaver og deres muligheder. Det hjælper samtidig medarbejderne i deres opgaveplanlægning. IBG er målrettet specifikt til arbejdet i teams på social- og handicapområdet.
Vi tror på at mennesker med funktionsnedsættelser har kompetencer til at kunne benytte digitale værktøjer - særligt når værktøjet understøttes pædagogisk. Når en borger selv anvender digitale pædagogiske værktøjer som IBG, øges deres selvhjulpenhed og livskvalitet.

Ofte er hverdagens vigtige informationer spredt på mange platforme, i forskellige formater og er svære for borgerne at få adgang til og forstå. Borgerne bliver om muligt afhængige af medarbejderne, i at vide hvad der sker i deres eget liv,  og dermed kan deres naturlige ønske om autonomi og selvhjulpenhed opleves frataget.

Denne situation håndterer IBG ved at samle alle informationer i en letforståelig, pædagogisk og dynamisk platform, der kan tilgås af alle, overalt. I ét samlet livsstyringsværktøj.


Borgerne kan tilgå IBG her:

Andre brugertyper

Medarbejder

Medarbejderne understøtter borgernes brug af IBG. De er nøglen til, at få det fulde ud af systemet, i og med de administrerer platformens indhold.
Se fordele

Pårørende

Borgernes pårørende og kontaktpersoner har mulighed for at tilgå IBG og derved styrke sociale relationer med borgerne. Vi har en app specielt til dette formål.
Se fordele

Fællesskabet

IBG åbner for en verden af trygge og givende fællesskaber. Både dem på jeres tilbud, på tværs af netværk i kommunen og mellem borgere, medarbejdere og pårørende.
Se fordele

Kundehistorier

Personligt nærvær med videosamtaler
Muligheden for medindflydelse hjælper med at gøre idéer til virkelighed.
Se mere
Planner giver os det forkromede overblik
I løbet af det halve år Planner har været i brug, er den nye funktion blevet uundværlig for medarbejderne på Ahornparken.
Se mere

Indkøb & Pris

Prisen på IBG beregnes ud fra jeres behov, med udgangspunkt i en implementeringspakke samt et antal af borgerprofiler.

Skal vi beregne jeres pris?

Se mere

Book demo

Er du interesseret i at høre mere om jeres muligheder med den interaktive borgerguide IBG, så udfyld denne formular, og vi kontakter dig i løbet af 1– 2 hverdage.

Vi besøger jer gerne til en uddybende præsentation af IBG, hvor I kan få teknologien i hænderne. Mødet varer typisk 1–2 timer og er helt uforpligtende.

Tak for interessen!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.