Kontakt support på +45 70 70 79 05

Indblik i IBG anno 2017

Det digitale livsstyringsværktøj IBG gør hverdagen lettere og bedre både for personale og borgere på tilbud inden for omsorgs- og socialområderne. Værktøjet er udviklet i samarbejde med kommunerne Gentofte og Gribskov samt Region Hovedstaden og anvendes allerede i 15 danske kommuner.

Vi er skabt af brugerne

På institutioner, der anvender IBG til den daglige borgerrettede kommunikation, kan beboerne let og hurtigt orientere sig om eksempelvis madplaner, vagtplaner, vasketider og kommende aktiviteter. Informationerne tilgås enten via en stor, touchskærm, som placeres i et centralt fællesområde, eller via en app, som kan installeres på smartphone eller iPad. På den måde afskæres ingen fra at deltage i kommunikationen på platformen.

Social IT der får styr på hverdagen

Der er lagt mange udviklingstimer i at sikre, at IBG er let at bruge, kører godt og ser godt ud. Platformen består af 11 moduler, som man let bevæger sig rundt imellem på skærmen. Har man svært ved at se, kan man benytte sig af muligheden for at få teksten læst op, og når man skal skrive – for eksempel for at melde sig til en aktivitet eller booke en cykel – dukker et stort tastatur op i hele skærmens bredde, så selv de største fingre uden problemer kan ramme de rigtige taster. Det hele baseret på teknologiske løsninger, der gør oplevelsen på skærmen glidende, og et design, der er smukt og funktionelt.

Brugerdreven innovation

Idéen til at skabe et borgerrettet livsstyringsværktøj til social- og handicapområdet fik partner i IBG ProReact Jesper Karlberg på et netværksmøde, hvor en forstander fra et bosted fortalte, at han savnede en simpel brugergrænseflade til den slags informationer, man finder på opslagstavler.

Jesper Karlberg så forbindelsen til IBG ProReacts knowhow og indledte et samarbejde med bostedet, hvorefter ProReact i starten af 2012 udviklede den første udgave af IBG. Da betaversionen var klar, blev den testet på bostedet, og det viste sig hurtigt, at værktøjet skabte værdi for både personale og borgere.

Siden fulgte lignende samarbejder med andre institutioner, som har været med til at udvikle og fintune IBG – og stadig er det. IBG anvendes i dag på over 100 institutioner i mere end 15 danske kommuner, og udviklingen sker fortsat i tæt samarbejde med personalet og borgerne på institutionerne, der løbende kommer med nye ønsker og forslag til anvendelsesmuligheder.

Vi oplever stigende interesse fra udlandet, specielt fra de nordiske lande. Vi er i fuld gang med at gøre klar til at kunne servicere det nordiske marked og forventer allerede i 2017 at have projekter i gang i minimum to andre lande.

Jesper Karlberg, Partner, IBG Proreact

Stor tilfredshed hos brugerne

At IBG gør en positiv forskel i hverdagen blev i 2016 bekræftet i en evalueringsrapport fra Socialt Udviklingscenter SUS. SUS spurgte 172 ledere og medarbejdere på bo- og dagtilbud for mennesker med funktionshæmning, hvilken værdi de oplevede IBG gav i forhold til kvalitet i ydelsen, effektivisering og borgernes selvhjulpenhed, og svarene var positive på alle tre parametre.

Blandt andet oplevede respondenterne øget forudsigelighed og tryghed for borgerne i hverdagen, forbedret livskvalitet, forbedring af arbejdsgange og planlægning, mindsket tidsforbrug på en række administrative opgaver samt øget selvhjulpenhed hos borgerne, fx i forhold til at søge informationer om, hvem der er på arbejde og kommende aktiviteter.

Som sideeffekt fandt evalueringen desuden, at anvendelsen af IBG gør mange borgere mere motiverede for at bruge andre digitale redskaber som for eksempel iPads.

IBG er kommet på plejehjem

IBG anvendes i dag på alle pleje- og omsorgscentre i Gentofte Kommune, og platformen er også taget i brug på Nordens største plejecenter Marienlund i Silkeborg Kommune. Virksomheden ønsker at udbrede kendskabet til IBG i hele pleje- og omsorgssektoren i Danmark, og på længere sigt er planen at udbrede platformen i hele Norden.

Historien har været bragt i Børsen-tillægget Analyse Sundhedssektoren (20. februar 2017, s.21).

App gør IBG mere mobil

IBG Basis app’en kan nu downloades fra App Store og Google Play. App’en er gratis for alle IBG-kunder og giver borgere, personale og pårørende mulighed for at tilgå IBG på smartphone og tablet, uanset hvor de er. Med app’en har borgeren altid IBG lige ved hånden – og personalet får helt nye muligheder for at støtte borgerne i deres hverdag.

Andre kundehistorier

Andre nyheder

Ny Tjenesteplan i IBG appen
IBG lancerer i dag en opdateret version af Tjenesteplanen til IBG appen, som indeholder en lang række visuelle og funktionelle forbedringer.
Se mere
IBG’s ledelse ser frem mod et spændende 2023
Vi ser i dette indlæg tilbage på et fantastisk 2022, hvor IBG’s fundament blev styrket i en sådan grad at 2023 vil byde på store forbedringer af vores produkter, spændende strategiske samarbejder og nye markeder.
Se mere
Mere tryghed blandt pårørende med lettere adgang til information
I Gentofte Kommune er Plejecenter Holmegårdsparken ved at implementere IBG Connect for at imødekomme efterspørgslen efter information fra de pårørende.
Se mere
Ny Tjenesteplan i IBG appen
IBG lancerer i dag en opdateret version af Tjenesteplanen til IBG appen, som indeholder en lang række visuelle og funktionelle forbedringer.
Se mere
IBG’s ledelse ser frem mod et spændende 2023
Vi ser i dette indlæg tilbage på et fantastisk 2022, hvor IBG’s fundament blev styrket i en sådan grad at 2023 vil byde på store forbedringer af vores produkter, spændende strategiske samarbejder og nye markeder.
Se mere
Mere tryghed blandt pårørende med lettere adgang til information
I Gentofte Kommune er Plejecenter Holmegårdsparken ved at implementere IBG Connect for at imødekomme efterspørgslen efter information fra de pårørende.
Se mere
Den nye IBG app
Dennis Nielsen bor på Vangeleddet, et bosted i Greve Kommune. Han er én blandt flere beta-testere der hjælper IBG med at teste nye funktionaliteter og muligheder, herunder den helt nye IBG App.
Se mere
Stærkere fællesskab og øget selvbestemmelse blandt borgere
IBG understøttet det gode fællesskab og borgernes selvbestemmelse på Bostederne i Skanderborg
Se mere
Mere tryghed blandt pårørende med lettere adgang til information
I Gentofte Kommune er Plejecenter Holmegårdsparken ved at implementere IBG Connect for at imødekomme efterspørgslen efter information fra de pårørende.
Se mere
Den nye IBG app
Dennis Nielsen bor på Vangeleddet, et bosted i Greve Kommune. Han er én blandt flere beta-testere der hjælper IBG med at teste nye funktionaliteter og muligheder, herunder den helt nye IBG App.
Se mere

Book demo

Er du interesseret i at høre mere om jeres muligheder med den interaktive borgerguide IBG, så udfyld denne formular, og vi kontakter dig i løbet af 1– 2 hverdage.

Vi besøger jer gerne til en uddybende præsentation af IBG, hvor I kan få teknologien i hænderne. Mødet varer typisk 1–2 timer og er helt uforpligtende.

Tak for interessen!

Mange tak! Din Forespørgsel er blevet modtaget.
Ups! Der gik noget galt under indsendelsen af din form.