Kontakt support på +45 70 70 79 05

Førende på velfærdsteknologi

Vangeleddet er et nybygget bosted for voksne med udviklingsforstyrrelser f.eks. autismespektrum og Asperger Syndrom. Vangeleddet har 24 boliger og stod klar til indflytning i marts 2018, hvor de første 17 beboere flyttede ind. Huset er en it-teknologisk højborg, hvor hvert eneste fiber i væggene er koblet til et netværk. IBG er en af de løsninger, man har koblet op fra starten.

IBG er del af velfærdteknologisk fyrtårn i Greve

På Vangeleddet er filosofien, at alle udfordringer har en velfærdteknologisk løsning, og en af de grundlæggende opgaver er den fælles kommunikation og planlægning mellem borgere og medarbejdere. Til at løse den opgave har man valgt IBG. IBG-platformen er et vigtigt element i den daglige kommunikation mellem medarbejdere, borgere og pårørende – og kommunikationen foregår både via IBG App’en og på de store touchskærmene.

IBG skal give borgerne mulighed for selv at håndtere den daglige information og dialog om de vigtigste livsområder – fælles aktiviteter, måltider, tjenesteplanen, bookinger mv. IBG App’en skal også bidrage til, at borgerne får overblik over deres individuelle dagsplaner uanset, hvor de er. IBG Grupper skal bl.a. bidrage til at styrke borgernes sociale liv og træne dem i at indgå i relationer med andre.

Høje mål for indsatsen

På Vangeleddet er teknologiske løsninger ikke “valgfrie”. Teknologien skal tænkes ind i alle livets facetter – fra rengøring til kommunikation. “Her tænker vi teknologien som et væsentligt supplement til den pædagogiske praksis. Vi har ikke købt papir og tuscher og har ingen flip-over til møderne”, siger leder Henriette Bækdahl Christensen.

Men man anvender ikke teknologi for teknologiens skyld. Vangeleddets filosofi er, at teknologien kan ruste borgerne til et mere selvstændigt liv og frigøre ressourcer for medarbejderne, og man har da også sat sig en række konkrete mål for den velfærdsteknologiske indsats – og arbejdet med IBG – som skal vise, om udbyttet står mål med indsatsen. Man evaluerer bl.a. om borgerne bliver mere aktive, og om de får styrket deres selvstændighed, trivsel og sociale kompetencer.

IBG er valgt, fordi det er en løsning, der anvendes med succes på mere end 120 danske bo-og dagtilbud. IBG leverer en kerneydelse i meget høj kvalitet og med høj brugertilfredshed. Samtidig byder IBG ind med erfaring, viden og en vifte af tilbud i det daglige arbejde

Henriette Bækdahl Christensen, Leder, Bostedet Vangeleddet

De bedste løsninger

For at nå sine tårnhøje ambitioner har Vangeleddet udvalgt nogle af de bedste velfærdsteknologiske løsninger på markedet – bl.a. IBG.

“Det betyder meget, at IBG er en dedikeret leverandør med entusiasme og ambitioner på højde med vores. Den gode, tætte dialog, vi har, betyder, at vi kan overholde vores ambitiøse tidsplaner og den høje kvalitet i hverdagens arbejde med platformen. Et godt samarbejde er nøglen til at nå vores mål om at blive førende på velfærdsteknologi”, siger Henriette Bækdahl Christensen.

Offentligt-privat samarbejde er kommet højt på dagsordenen i forbindelse med offentlige it-projekter, og for Vangeleddet er det afgørende, at teknologi-leverandørerne leverer værdi, når en ny løsning skal implementeres og tages i anvendelse. “Vi efterspørger høj faglig kvalitet i dialogen med leverandørerne, og IBG leverer på øverste hylde. IBG har budt ind med deres erfaringer både i forhold til implementering, daglig drift og udvikling”, siger Katja Mie Laranis.

Uddannelse og udvikling

Blandt meget andet er IBGs brede uddannelsestilbud vigtigt for Vangeleddet, for uddannelse er helt central, hvis man skal lykkes med at kvalificere teknologien. “Medarbejderne skal uddannes fra dag 1, så de kan udnytte mulighederne i den ny teknologi optimalt”, siger Katja Mie Laranis.

IBG byder også ind, når det gælder udvikling. Vangeleddet har et ønske om at udnytte IBG-platformens sociale netværk IBG Grupper til at træne borgernes sociale færdigheder. Man ser et stort potentiale i muligheden for, at borgerne kan mødes om fælles aktiviteter og interesser i IBG Grupper og have en tryg og sikker online-dialog sammen. IBG ProReact deltager i projektet – bl.a. med erfaringer og hjælp til etablering af grupper.

IBG Grupper er en ideel social træningsbane for vores borgere, når de skal rustes til at klare sig selv. Her kan de afprøve deres sociale færdigheder og få erfaringer med, hvad der sker, når de f.eks. skriver grimme ting til hinanden. De kan opøve bevidsthed om sociale situationer og tale deres erfaringer igennem med medarbejderne

Katja Mie Laranis, Afdelingsleder, Bostedet Vangeleddet

Teknologi er ikke fremtiden, det er nutiden

Henriette Bækdahl Christensen er sikker på, at Vangeleddets integration af ny teknologi vil blive hverdag på alle bo- og dagtilbud i løbet af få år. “Vores borgere er langt foran medarbejderne med iPad, mobil og apps. Vi er nødt til at komme ud over stepperne”, siger hun. Hun oplever ofte, at hendes kolleger er meget dygtige på det pædagogiske felt, men har svært ved at omsætte deres viden og erfaring til arbejdet med de velfærdsteknologiske løsninger. “Faktisk er det ofte medarbejderne, der er barrieren for indførelsen af ny teknologi. Det kan være udfordrende at lære nyt”, siger hun.

Heldigvis har Vangeleddet den store fordel, at det er et nyetableret bosted. Her er ingen rutiner og arbejdsgange, der skal ændres, intet mindset der skal “omprogrammeres”.

Fakta om Vangeleddet

Vangeleddet er et bosted for voksne med udviklingsforstyrrelser f.eks. autismespektrum og Asperger Syndrom. Vangeleddet har 24 boliger og stod klar til indflytning i marts 2018, hvor de første 17 beboere flyttede ind.

Andre kundehistorier

Andre nyheder

IBG gæstede Socialt Lederforums Landsmøde 2021
Rygsækken er fyldt med inspiration, efter to dage med interessante møder og samtaler med engagerede ledere og ildsjæle fra socialområdet.
Se mere
Vi søger en supportansvarlig
Har du smil i stemmen og kan bevare overblikket, selv med mange bolde i luften?
Se mere
Book os til virtuel sparring og undervisning
Foretrækker I en virtuel mødeform, giver vi gerne online præsentationer, undervisning, behovsafdækning og sparring.
Se mere
IBG gæstede Socialt Lederforums Landsmøde 2021
Rygsækken er fyldt med inspiration, efter to dage med interessante møder og samtaler med engagerede ledere og ildsjæle fra socialområdet.
Se mere
Vi søger en supportansvarlig
Har du smil i stemmen og kan bevare overblikket, selv med mange bolde i luften?
Se mere
Personligt nærvær med videosamtaler
Muligheden for medindflydelse hjælper med at gøre idéer til virkelighed.
Se mere
Planner giver os det forkromede overblik
I løbet af det halve år Planner har været i brug, er den nye funktion blevet uundværlig for medarbejderne på Ahornparken.
Se mere
Mathias tager skraldet – og IBG hjælper til
På det ugentlige beboermøde præsenterede Mathias ideen om at sortere dåserne fra det øvrige affald.
Se mere
Personligt nærvær med videosamtaler
Muligheden for medindflydelse hjælper med at gøre idéer til virkelighed.
Se mere
Planner giver os det forkromede overblik
I løbet af det halve år Planner har været i brug, er den nye funktion blevet uundværlig for medarbejderne på Ahornparken.
Se mere

Book demo

Er du interesseret i at høre mere om jeres muligheder med den interaktive borgerguide IBG, så udfyld denne formular, og vi kontakter dig i løbet af 1– 2 hverdage.

Vi besøger jer gerne til en uddybende præsentation af IBG, hvor I kan få teknologien i hænderne. Mødet varer typisk 1–2 timer og er helt uforpligtende.

Tak for interessen!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.