Kontakt support på +45 70 70 79 05

Digitale løsninger til livsstyring for mennesker med særlige behov

Med IBG får borgere og medarbejdere i social-, sundheds- og plejesektoren struktur på hverdagens kommunikation og planlægning. Det understøtter borgernes liv med forudsigelighed og tryghed.
Se mere om produktet

Sæt struktur på samarbejdet

Planner er medarbejdernes brugervenlige redskab til opgavestyring og planlægning af opgaver og aftaler. Alt sammen i et enkelt og visuelt overblik.
Se, hvordan medarbejdere kan bruge IBG

"Jeg har aldrig tidligere oplevet en privat aktør, der tager så meget ansvar for implementeringen"

Henrik Vind, projektleder i Silkeborg Kommunes Socialforvaltning
Læs mere om implementering

IBG løfter borgernes kompetencer

De generelle tilkendegivelser fra vores borgere lyder, at deres selvhjulpenhed og selvstændighed øges.
Få indblik i borgernes udbytte

Målgrupper

IBG styrker fællesskabet på botilbuddet og beboernes individuelle autonomi

IBG støtter aktivt udviklingen hos mennesker med kognitive og fysiske funktionsevnenedsættelser i deres kommunikation og samspil med andre borgere, fagpersoner og pårørende.

IBG gør hverdagens information let tilgængelig og let forståelig. Med IBG kan borgerne se dem selv som en del af et fællesskab f.eks. via deres egen borgerprofil, fællesbillederne i galleriet, eller tilmeldinger til aktiviteter.

Den lette tilgængelighed til information giver borgerne en oplevelse af autonomi, i og med de selv kan tilgå IBG's interaktive touchskærme og app uden at være afhængig af personalet. IBG's formål er at styrke borgernes digitale kompetencer og give dem mod på at benytte andre kommunikationsteknologier.

IBG styrker forudsigelighed, struktur og netværk for borgere i eget hjem

IBG er udviklet til borgere, der modtager støtte i egen bolig. Med IBG kan borgerne være en del af ét eller flere fælleskaber, få overblik og struktur over hverdagen og holde sig opdateret på de muligheder, der tilbydes fra f.eks. en klub, et aktivitetscenter eller et jobcenter.

IBG-appen er et godt værktøj, når borgere i egen bolig skal udvikle deres kompetencer i at bo mere selvstændigt, opbygge netværk og være en del af aktiviteter. Derved understøtter IBG fagpersonalets indsats i at yde botræning og bostøtte til den enkelte borger. Via IBG-appen kan borgerne enten sammen eller individuelt følge med i nyheder fra bosted og aktivitetscenter, se hvilket fagpersonale der er på arbejde de enkelte dage, og tilmelde sig aktiviteter i de fællesskaber, de er en del af.

Med IBG Grupper har borgerne også mulighed for at være en del af sociale netværk på tværs og få påmindelser inden en aktivitet eller hvis der er sket noget nyt i en gruppe. Det skaber forudsigelighed, tryghed og struktur for den enkelte.

IBG's mange indgange øger tilgængeligheden for brugerne og gør IBG til en unik kommunikationsplatform for dag- og aktivitetscentre

IBG informerer om dagsprogram og kommende aktiviteter og skaber på den måde sammenhængskraft på tværs af værksteder, aktivitetsgrupper og klubber på dag- og aktivitetstilbud. Det imødekommer et stort behov hos brugerne om smidig og fleksibel kommunikation.

Med IBG får mange mennesker den samme information samtidig. Hvad enten det er en aktivitet i naturgruppen, en ny medarbejder i kreaværkstedet, eller hvad der måtte være på menuen i caféen, sikrer IBG, at både borgere og medarbejdere er informeret, når de møder ind om morgenen. Skulle man glemme noget i løbet af dagen, er informationen altid tilgængelig, så man kan holde sig opdateret.

Med IBG-appen og IBG Grupper er det også muligt at kommunikere med de enkelte brugere i små lukkede sociale netværk. På den måde kan dag- og aktivitetstilbud nå ud til alle borgere, uanset hvor de bor eller hvilket fællesskab, de er en del af på tilbuddet.

IBG har mange muligheder, men det er den overskuelige og brugervenlige interaktive touchskærm, der er i fokus på plejehjemmene

Kommunikationen mellem beboere, personale og pårørende bliver bundet sammen med IBG. F.eks. er visning af billeder og dagens menu afgørende elementer for oplevelsen af øget livskvalitet for beboerne.

“Selvom jeg er 103 år, så kan jeg stadigvæk være med. Jeg er ikke afhængig af hjælp – jeg kan selv!”, siger Holger Ringheim i indslaget til TV2 Nyhederne, som var på besøg på plejehjemmet, hvor Holger bor, og IBG er implementeret. Holger Ringheims glæde ved genvindelsen af selvstændighed skyldes, at informationerne på den interaktive touchskærm er lettilgængelige, overskuelige og aktiverende.

Og så er skærmene med til at give plejehjemmet en professionel, moderne og aktiv profil udadtil.

De bruger allerede IBG

IBG anvendes i over 25 kommuner
Kundehistorie
Personligt nærvær med videosamtaler

Virtuel bostøtte er et vigtigt redskab i en hverdag påvirket af restriktioner. Hos botilbuddet Netværket Smedegade har man valgt at benytte videokaldstjenesten IBG Videokald til at fastholde den nære personligekontakt på distancen.

Se hele historienSe alle kundehistorier

Teamet bag

Vores team er afspejlet i vores løsninger. Vores individuelle kompetencer og baggrunde favner bredt, hvilket styrker løsningerne, samt at alle er dybt motiveret for at gøre noget ekstra, for dem, der har behov for det

Kundehistorier

Personligt nærvær med videosamtaler
Muligheden for medindflydelse hjælper med at gøre idéer til virkelighed.
Se mere
Planner giver os det forkromede overblik
I løbet af det halve år Planner har været i brug, er den nye funktion blevet uundværlig for medarbejderne på Ahornparken.
Se mere

Indkøb & Pris

Prisen på IBG beregnes ud fra jeres behov, med udgangspunkt i en implementeringspakke samt et antal af borgerprofiler.

Skal vi beregne jeres pris?

Se mere

Book demo

Er du interesseret i at høre mere om jeres muligheder med den interaktive borgerguide IBG, så udfyld denne formular, og vi kontakter dig i løbet af 1– 2 hverdage.

Vi besøger jer gerne til en uddybende præsentation af IBG, hvor I kan få teknologien i hænderne. Mødet varer typisk 1–2 timer og er helt uforpligtende.

Tak for interessen!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.