Kontakt support på +45 70 70 79 05

IBG – Interaktiv BorgerGuide

Giver mening for kommunerne
- og for os

Med IBG får borgere og medarbejdere i social- og plejesektoren struktur på hverdagens kommunikation og planlægning. Derved understøttes borgernes liv med forudsigelighed og tryghed.
Kontakt os

To verdener mødes, Social IT opstår

Initiativet til IBG opstod i 2012 på baggrund af sparring mellem vores it-virksomhed ProReact og eksterne specialister fra social- og handicapområdet. Vi skabte den interaktive borgerguide IBG med ønsket om at imødekomme et behov for at kunne målrette kommunikation til borgere med kognitive udfordringer via interaktive skærme på bosteder. Her vil borgere have mulighed for selvstændigt at søge og få relevant information i hverdagen.

Dengang og nu er IBG unik som en integreret løsning, hvor alt information og administration er samlet i én brugervenlig platform, som både borgere og medarbejdere kan tilgå. I dag understøtter IBG det pædagogiske arbejde i over 25 danske kommuner med borgerrettet kommunikation på fælles, interaktive skærme og i personlige apps.

IBG's historie

IBG opstod nærmest ved et tilfælde i 2012. ProReact deltog i en netværksgruppe, der mødtes nogle gange årligt hos Socialt Udviklingscenter SUS under titlen “Handicap & IT”. Formålet med netværksgruppen var at stimulere innovation og samarbejde mellem it-virksomheder og mennesker, der arbejdede med social- og handicapområdet.

Specifikt ønskede vi i ProReact at finde løsninger, der kunne komme begge parter til gode og skabe bedre kvalitet for borgerne. IBG er et godt eksempel på, at initiativer som dette kan bære frugt.

Holdet bag IBG kendte allerede meget til at designe og udvikle digitale løsninger til store danske og internationale virksomheder. Vi kendte dog ikke noget til de udfordringer og krav, der stilles til kommunikation og brugergrænseflader til mennesker med kognitive udfordringer og særlige behov.

Med assistance fra dedikerede ildsjæle hos SUS blev vi i netværket, i takt med vores voksende team, hurtigt skarpe på, hvordan vi kunne styrke medarbejdernes overblik og borgernes selvhjulpenhed.

SUS faciliterede tillige kontakter til fagpersoner, der kunne se potentialet i det, vi ønskede at skabe med IBG. Flere ledende medarbejdere i IBG's udviklerteam har erfaring fra fagområderne og kan bidrage med værdifuld indsigt, for eksempel når IBG skal implementeres.

IBG er en del af Evryone, hvor vi er specialiseret i interaktive teknologier skabt af mennesker, for mennesker. Bag Evryone står det selv samme hold, som man kender fra IBG. For os er Evryone et familienavn, der bidrager med fællesskab og samarbejde.

Ingen anden løsning kan det samme

Vi fik dengang en forespørgsel på en konkret it-løsning, der ved hjælp af interaktive skærme kunne give borgerne relevante informationer om deres bosted.

Vi lagde ud med at afdække hvilke løsninger, der allerede fandtes på markedet. Det viste sig, der ikke var nogle løsninger, som var skræddersyet til mennesker med kognitive udfordringer. Der var mange punktløsninger, men ikke en integreret løsning, hvor alt var samlet i én fælles, letforståelig brugergrænseflade.  

Derfor besluttede vi os for at udvikle vores egen interaktive opslagstavle, der skulle blive til IBG. Den blev testet på et bosted og  viste sig hurtigt at skabe stor værdi for borgere og medarbejdere.

I dag er IBG udviklet til være en omfattende platform, som kan tilgås både via store interaktive touch-skærme og i apps på personlige, mobile enheder. Det er også muligt at trække data ind fra eksterne aktører, f.eks. tjenesteplaner og aktiviteter.

Hovedformålet er stadig borgerrettet kommunikation og støtte til det pædagogiske arbejde. IBG anvendes nu i mere end 25 kommuner landet over. Vores arbejde med IBG er stadig drevet af en stålsat vilje til at skabe løsninger, der gør en forskel for dem, der drømmer om det, du tager for givet.

Nogen drømmer om det, de fleste tager for givet

Det fælles mål for holdet bag IBG er at give brugerne adgang til deres eget liv. Det gør vi med en bred vifte af applikationer, gennemtænkt design, flow i brugeroplevelsen og velfærdsteknologi. Vi bestræber os på at være pionerer på at styrke selvhjulpenheden og  digitale kompetencer hos mennesker med nedsat funktion.